Regionale energiestrategie in de regio Utrecht vastgesteld

Datum:

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Utrecht. Nieuwegein en 14 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie stelden de RES 1.0 vast. De RES wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor een doorrekening en advies door het Planbureau voor de Leefomgeving. 

In de RES staat dat de regio Utrecht (U16) in 2030 de ambitie heeft 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio. Om 1,8 TWh op te wekken heb je een combinatie nodig van 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken vol met zonnepanelen. 

Nieuwegeinse bijdrage 

Ook de gemeenteraad van Nieuwegein heeft de RES 1.0 vastgesteld. De Nieuwegeinse bijdrage richt zich op het realiseren van grootschalige opwek van elektriciteit met minimaal 14 ha zonnevelden. We hebben zogenaamde zoekgebieden met een oppervlakte van zo’n 37 ha waar zonnevelden mogelijk zijn. Daarnaast richten we ons op het stimuleren van de maximale potentie voor zon op grote dakoppervlakken (vanaf 60 panelen). In Nieuwegein zijn reeds vijf windmolens en twee zonnevelden (Galecop en Waternet) gerealiseerd. De duurzame opbrengst hiervan telt ook mee in deze RES 1.0. 

Gemeenten blijven in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over de uitvoering van de plannen en de concretisering van zoekgebieden. 

Gemeenteraden stemmen in met de RES

In de regio Utrecht hebben 15 van de 16 gemeenten ingestemd met de RES 1.0, soms met een motie of amendement. Een overzicht hiervan is te zien op www.energieregioutrecht.nl/publicaties

Ruimte op het energienetwerk 

Op 12 oktober jl. heeft de landelijke netbeheerder TenneT aangekondigd problemen te voorzien bij het terugleveren van duurzame energie op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie. Volgens Stedin heeft dit geen effect op klanten met wie Stedin al een overeenkomst heeft. De RES 1.0  kan dus worden uitgevoerd. Voor kleinschalige opwek van elektriciteit door zonnepanelen op dak heeft dit ook geen gevolgen.

Meer informatie?

Meer informatie over de RES vind u op www.energieregioutrecht.nl.