Rijk en regio samen aan de slag in Overvecht, Batau en Vollenhove

Datum:

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist) te verbeteren. Het Rijk, de provincie Utrecht en de drie gemeenten sloten hiervoor een Regio Deal. Daarnaast werkt de provincie samen met Amersfoort aan een wijkenaanpak in Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor. Nu er een akkoord is op de financiering en de nadere invulling van de wijkaanpakken, kan de regio van start met de uitvoering.

Met de deal krijgen de wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten (Batau) en Vollenhove Vooruit een stevige impuls. Juist in deze tijd, met de effecten van de coronacrisis, is het belangrijk te investeren in toekomstperspectief voor bewoners. De deal helpt daarbij op een manier die past bij de mensen die werken en wonen in de wijk. Over de hele linie worden de leefbaarheid, de veerkracht en het perspectief verbeterd. Dit gebeurt door aan te sluiten op lokale initiatieven. Op het gebied van wonen wordt aangesloten bij de Woondeal regio Utrecht.

De Regio Deal is een partnerschap waar Rijk (15 miljoen) en provincie (3,6 miljoen) allebei financieel aan bijdragen. De rest van het geld komt van de drie gemeenten.
De regiopartners zijn blij met de deal en kijken uit naar de samenwerking. De drie wijkaanpakken leveren lessen en ervaringen op voor zowel de partners, alsook voor andere gemeenten in Nederland. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol bij het delen van deze kennis.

Jan Kuiper, wethouder Betere Buurten: “In Nieuwegein is de Muntenbuurt (onderdeel van Batau) de volgende Betere Buurt. Er gebeurt al veel in de Muntenbuurt maar toch kan deze buurt zich verder ontwikkelen en verbeteren. Dankzij de gelden uit de Regio Deal zetten we nog meer in op ruimtelijke vraagstukken en sociale thema’s zoals armoede, veiligheid, gezondheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Samen met bewoners en netwerkpartners maken we van de Muntenbuurt een buurt waar iedereen plezierig, gezond en veilig kan wonen en werken. Een buurt waar bewoners zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving.

Met elkaar werken we aan meer groen in de buurt, bouwen we kantoren om tot seniorenwoningen en pakken we de buitenruimte aan zodat ouderen er graag komen en zelfstandig door de buurt kunnen en durven lopen of fietsen.

We zetten in op laaggeletterdheid en zorgen ervoor dat mensen mee kunnen doen.
Als vrijwilliger maar het liefst via betaald werk. Volwassenen maar ook jongeren en kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en elkaar versterken. We gaan dit samen doen! Zodat we over een paar jaar echt die groene, betrokken en veilige buurt krijgen die klaar is voor de toekomst.”

De gemeente Nieuwegein heeft 2,28 miljoen euro begroot voor Betere Buurten in de Muntenbuurt. De provincie Utrecht voegt daar 720.000 euro aan toe. Vanuit het rijk wordt 3 miljoen bijgedragen.