Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kent een uitkering toe aan gemeente Nieuwegein

Datum:

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft besloten om 5,5 ton euro toe te kennen aan de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein kan door deze uikering van de Erfgoed Deal onderzoek laten doen naar de vernieuwing van scholen binnen de gemeente. Daarbij wordt gekeken in welke mate de scholen als gebouwen die na 1965 zijn neergezet, behouden kunnen blijven.

De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. Nieuwegein is een gemeente met veel wijken uit de post 65 periode. Binnen deze wijken zijn de meeste scholen toe aan vernieuwing. De gemeente wil graag inzetten op behoud als uitgangspunt. De gemeente zet een inventarisatie op naar bestaande scholen en werkt voor twee wijken de vernieuwing van schoolgebouwen verder uit. Het onderzoek wordt voor bijna de helft door de RCE gefinancierd. Het andere deel financiert de gemeente zelf.

Wethouder Jan Kuiper is enthousiast over het besluit van de RCE: “ De uitkering geeft ons de mogelijkheid om de  cultuurhistorische waarde van schoolgebouwen mee te nemen in het onderzoek naar de noodzakelijke vernieuwing van onze scholen. We kijken naar de geschiedenis van de school en de wijk, aan de hand van uiteenlopend historisch materiaal, van ontwerptekeningen en gemeentelijke archiefstukken tot knipsels en verhalen van bewoners en gebruikers. Zo krijgen we een goed beeld van de betekenis van de school voor de buurt. Met dit onderzoek kunnen we een extra stap doen om het unieke erfgoed die plek te geven die het voor zijn voor onze inwoners verdient.”

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.