Nieuwegein beëindigt vriendschap met Poolse stad vanwege lhbt-vrije zone

Datum:

Nieuwegein stopt per direct met de vriendschappelijke band met de Poolse stad Pulawy. De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft het college van B en W op 13 juli daartoe opgeroepen. De motie is een reactie op recente berichtgeving van RTL Nieuws over de bejegening van lhbt’ers in Pulawy.

Eerder liet wethouder Marieke Schouten namens het college in een reactie op deze berichtgeving al weten af te willen van de band met Pulawy. “In Nieuwegein mag iedereen zijn wie hij of zij is, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, gender, religie of etnische afkomst. Lhbt-vrije-zones zoals in Pulawy zijn wat ons betreft echt onacceptabel.”

Dialoog

Afgelopen januari attendeerden inwoners en lokale media de gemeente erop dat Pulawy zich tot lhbt-vrije zone had uitgeroepen. Het college stuurde Pulawy in het voorjaar een brief, waarin de gemeente zijn zorgen hierover uitspreekt. Ons motto: lhbt-vrije zones, waar dan ook ter wereld zijn ‘not done’.

Het Nieuwegeinse college trachtte met deze brief de dialoog aan te gaan met Pulawy over het anti-lhbt-beleid. Een reactie van de Poolse zusterstad bleef echter uit. In de berichtgeving van RTL Nieuws kwam duidelijk naar voren dat Pulawy de dialoog uit de weg gaat. Voor gemeenteraad en college is hiermee de maat vol.

Inclusiviteit

Inclusiviteit is één van de speerpunten van de zogeheten ‘sustainable development goals’, ook wel ontwikkelingsdoelen genoemd. De ontwikkelingsdoelen omvatten wereldwijde uitdagingen waarmee landen en steden wereldwijd worden geconfronteerd en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren om deze uitdagingen aan te pakken. Behalve om inclusiviteit gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van armoede en ongelijkheid, en het bevorderen van welzijn, gezondheid en een verantwoorde consumptie en productie.

Wethouder Marieke Schouten: “Juist een vriendschapsrelatie tussen steden geeft ruimte om over deze onderwerpen met elkaar in dialoog te gaan. Het is jammer dat Pulawy geen gesprek wil. Ik ben blij dat de gemeenteraad een duidelijke streep trekt en zich zo duidelijk voor inclusiviteit uitspreek.”