Inkomensondersteuning zzp’ers en uitstel belastingbetaling

maandag 23 maart 2020

De gemeente leeft mee met alle ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Afgelopen week heeft het kabinet steunmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor zzp’ers en bedrijven op te vangen. Hierbij gaat het onder andere om een tegemoetkoming in de loonkosten, inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling. Meer informatie over alle steunmaatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Inkomensondersteuning zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling voor de gemeente uit. Zzp’ers kunnen een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website www.wil-lekstroom.nl. Zzp’ers die in acute nood (‘broodnood’) verkeren, kunnen telefonisch contact opnemen met WIL  op telefoonnummer 030-702 23 00.

Kwijtschelding belastingen en/of uitstel van betaling

BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) biedt zzp’ers en ondernemers de mogelijkheid om kwijtschelding van belastingen of uitstel van betaling aan te vragen. Om voor kwijtschelding of uitstel van betaling in aanmerking te komen, gelden bepaalde regels. Op de website van de BGHU leest u alle informatie en de voorwaarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU op telefoonnummer 0880-640200.

KVK coronaloket

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Voor algemene ondernemersvragen is het Kamer van Koophandel coronaloket beschikbaar. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800-21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor specifieke vragen over ondernemen in Nieuwegein in coronatijd kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 030 of mailen naar ondernemen@nieuwegein.nl.