Nieuwegein maakt werk van verduurzaming vastgoed

Datum:

De komende jaren gaat de gemeente Nieuwegein in kaart laten brengen hoe de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. Deze opdracht wordt voor de gemeente door bbn adviseurs uitgevoerd.  Wethouder Jan Kuiper ondertekende vandaag een overeenkomst daarvoor met directeur Arne Balvers  van bbn adviseurs.

De ambitie om het vastgoed te verduurzamen past in de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040. De gemeenteraad heeft de Routekaart in 2017 vastgesteld. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. Een belangrijke ambitie daarbij is er samen voor zorgen dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene stad is, ook voor de komende generaties. Daarom zetten we ons in voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dat betekent dat we de uitstoot van CO2 door onze stad terugdringen en compenseren, gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en werk maken van duurzame energiebronnen.

Wethouders Jan Kuiper schetst de klimaatambitie: “Een belangrijke manier op weg naar die klimaatneutrale stad is het op orde brengen van onze energiehuishouding. In 2040 willen we dan ook energieneutraal zijn. We maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie. En we zorgen dat we meer bewust met ons energiegebruik omgaan, zodat er uiteindelijk minder energie nodig is. Het verduurzamen van gebouwen en woningen is daar een goed voorbeeld van.”

De gemeente heeft de afgelopen jaren al stappen richting verduurzaming gezet. Zo zijn er gemeentelijke nieuwbouwprojecten gerealiseerd met extra aandacht voor energiezuinigheid en duurzaamheid (Bredeschool in de wijk Lekboulevard, HoogZandveld, en de gemeentewerf). Verder zijn zonnepanelen op diverse gemeentepanden gerealiseerd of in aanbouw. Alle ingekochte stroom en gas wordt in regionaal verband duurzaam ingekocht. In veel gebouwen is led verlichting aangebracht en worden appendages geïsoleerd. Deze maatregelen verdienen zich snel terug en worden daarom nu al vooruitlopend op het verder in kaart brengen uitgevoerd.

De gemeente koos voor bbn adviseurs na een grondig selectieproces waaraan meerdere partijen deelnamen. Het is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouw en gebied met vestigingen in Houten, Amsterdam en Rotterdam. Directeur Arne Balvers is trots op de opdrachtverlening door de gemeente Nieuwegein: “Wij bouwen graag mee aan de ambitie van de gemeente om toe te werken naar een klimaatneutrale stad. We verwachten dat ons advies straks een goede basis vormt voor vervolgstappen van de gemeente”. Het contract werd symbolisch ondertekend voor de brandweerkazerne aan de Nevelgaarde. De kazerne is één van de gebouwen die de komende maanden door bbn onderzocht wordt.