Veiligheid kruisingen sneltram gecontroleerd

Datum:

In de afgelopen week zijn er vragen gerezen over de veiligheid van de kruisingen met de sneltram. Daarom leggen we graag uit hoe het systeem werkt.

Als de tram een bepaald punt passeert, springt het verkeerslicht op rood. Vanaf dat moment heeft de tram een bepaalde tijd om de kruising te passeren, die tijd is gebaseerd op de snelheid die op dat punt is afgesproken. Sinds vorige week vrijdag is dat -in samenspraak met de provincie- tijdelijk teruggebracht van 40 naar 20 km/uur. Dit systeem past geheel binnen de wettelijke regels tav veiligheid voor trein- en tramverkeer.

Doorstroming

Het klopt dat die tijd dat het stoplicht op rood staat, scherp staat afgesteld. Dat is nodig om de verkeersdoorstroming op orde te houden, we willen andere weggebruikers niet onnodig laten wachten. Als een tram iets langzamer rijdt dan de afgesproken 20 km/uur, dan kan het zijn dat het ‘staartje’ van de tram nog op de kruising is terwijl het licht al op groen springt. In deze uitzonderlijke gevallen hebben wij daar geen moeite mee. Want een dergelijke snelheidsvermindering doet de trambestuurder altijd vanuit veiligheidsoogpunt.

Verantwoordelijkheid

In een dergelijk geval vertrouwen wij ook op de verantwoordelijkheid van de andere weggebruikers. Die staan op dat moment stil, kunnen de tram goed zien, zodat zij de tijd kunnen nemen om het laatste deel van de tram te laten passeren. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd, waarbij iemand tegen de achterkant van een tram is aangereden. Overigens heeft deze situatie ook nooit een rol gespeeld bij de ongelukken, waarmee we recent te maken hebben gehad.

Veiligheid bovenaan

“Voor ons staat veiligheid op de kruisingen bovenaan, daarom hebben we donderdag en vrijdag alles nog een keertje gecheckt. Hieruit is gebleken dat alle kruisingen veilig zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Als gemeente stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kruisingen met de sneltram veilig zijn en dat doen we in nauwe samenwerking met provincie en trambedrijf”, aldus wethouder Ellie Eggengoor.