Verbetering regionaal fietsnetwerk

Datum:

De komende jaren wordt er veel gedaan aan het verbeteren van  het regionale fietsnetwerk. 
Tot en met 2023 staan er ruim 50 fietsprojecten op de agenda zoals het aanleggen van fietsstraten en het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. De provincie Utrecht en de gemeenten in de regio U10 werken hierin samen. 

Fietsstraat Nieuwegein-Houten

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen gemeenten en provincie is het verbeteren van de fietsroute over de Overeindseweg-Heemsteedseweg-Koppeldijk. De gemeenten Nieuwegein en Houten hebben hier met een bijdrage van de provincie gezamenlijk een fietsstraat gerealiseerd, waarmee de fietsroute van Nieuwegein richting Utrecht Science Park is verbeterd. 

Vaker met de fiets

Gemeenten stimuleren dat mensen vaker voor de fiets kiezen. Want fietsen is gezond en bevordert de mobiliteit. Maar dan moet het wel aantrekkelijk en veilig zijn om met de fiets op pad te gaan. En een fietsroute stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is een brede regionale aanpak van start gegaan en investeert de provincie de komende jaren in bijdragen voor regionale fietsroutes en snelfietsroutes.