Tarieven begraven

Hier vindt u de tarieven van de Gemeentelijke Begraafplaats Noorderveld en Kerkveld voor 2020. De tarieven zijn voor beide begraafplaatsen hetzelfde. Elk jaar worden de tarieven geactualiseerd.

Een Algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar zonder mogelijkheid van verlenging. Per graf wordt in 2 lagen bedragen, waarin wordt begraven in volgorde van overlijden. 

 >12 jaar in €2-12 jaar in €0-2 jaar in €
Begraafrecht1.770,001.390,00696,00
Legeskosten29,0029,0029,00
Onderhoudskosten gedenktekens/
grafbeplanting
813,00663,00663,00

Per graf wordt in twee lagen gegraven, waarbij voor een graf met uitsluitend recht geldt, dat hierin alleen personen begraven worden, die de rechthebbende (eigenaar) op het graf daar wenst te begraven.

Een graf met uitsluitend recht wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van deze termijn telkens met een periode van 5 en 10 jaar. 

Soort graf> 12 jaar
2-12 jaar
0-2 jaar
foetus
Graf met uitsluitend recht718,00522,00262,00192,00
Begraafrecht1.770,001.390,00696,00116,00
Legeskosten29,0029,0029,0029,00
Onderhoudskosten
gedenkteken/grafbeplanting
1.164,00891,00446,00128,00
     
Verlengen met 5 jaar373,00276,00138,00105,00
Onderhoudskosten met
gedenkteken/grafbeplanting
601,00458,00230,0070,00
     
Verlengen met 10 jaar679,00501,00252,00192,00
Onderhoudskosten met
gedenkteken/grafbeplanting
1.164,00891,00446,00128,00

Per graf wordt in twee lagen begraven, waarbij voor een graf met uitsluitend recht geldt, dat hierin alleen personen begraven worden, die de rechthebbende (eigenaar) op het graf daar wenst te begraven.

Een graf met uitsluitend recht wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van deze termijn met telkens een periode van 5 en 10 jaar. 

Soort graf>12 jaar
2-12 jaar
0-2 jaar
Graf met uitsluitend recht1.307,00950,00476,00
Begraafrecht1.770,001.390,00669,00
Legeskosten29,0029,0029,00
Onderhoudskosten met
gedenkteken/grafbeplanting
2.183,001.686,00 891,00
    
Verlenging met 5 jaar373,00276,00206,00
Onderhoudskosten met
gedenkteken/grafbeplanting
601,00458,00230,00
    
Verlenging voor 10 jaar679,00501,00252,00
Onderhoudskosten met
gedenkteken/grafbeplanting
1.164,00891,00446,00
Soort graf> 12 jaar
> 2-12 jaar
0-2 jaar
Foetus
Graf met uitsluitend recht
10 jaar
828,00   
Graf met uitsluitend recht
20 jaar
1.503,00   
Begraafrecht2.192,001.856,00927,00116,00
Legeskosten29,0029,0029,0029,00
Onderhoudskosten
gedenk-tekens/grafbeplanting
2.183,00   
     
Verlengen met 5 jaar428,00   
Onderhoudskosten
gedenktekens/grafbeplanting
601,00   
     
Verlengen met 10 jaar779,00   
Onderhoudskosten
gedenkteken/grafbeplanting
1.164,00   
SoortUrngraf
Urnenkelder
Graf met uitsluitend recht200,00382,00
Bijzetten van een asbus336,00336,00
Legeskosten29,0029,00
Onderhoudskosten met gedenkteken/grafbeplanting588,00741,00
   
Verlenging met 5 jaar116,00206,00
Onderhoudskosten met gedenkteken/grafbeplanting287,00354,00
   
Verlenging met 10 jaar200,00382,00
Onderhoudskosten met gedenkteken/grafbeplanting588,00741,00
In Memoriambordje 15 x 8 cm
In Memoriambordje voor 2 jaar214,00
verlengen met 1 jaar50,00
Asverstrooiing
As verstrooien op een verstrooiingsplaats103,00
In een graf of urnengraf194,00