Bestemmingsplannen

De gemeente stelt bestemmingsplannen vast om haar grondgebied ruimtelijk te ordenen. Het bestemmingsplan is het enige plan dat rechten en plichten vastlegt voor die ruimtelijke ordening. Aan elk perceel in Nieuwegein is een bestemmingsplan toegekend. De bestemming van een perceel geeft aan waarvoor de grond gebruikt mag worden (bijvoorbeeld wonen, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen, water). In een bestemmingsplan staat ook wat er gebouwd mag worden op een perceel. Waar de bouwgrenzen liggen, hoe hoog u mag bouwen en welk percentage van een perceel u mag bebouwen leest u in een bestemmingsplan.

Raadpleeg hier de bestemmingsplannen

Iedereen moet zich aan de voorschriften uit het bestemmingslan houden. Niet alleen bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere kaarten
  • voorschriften
  • toelichting

U kunt het bestemmingsplan voor uw perceel raadplegen via ropubliceer.nieuwegein.nl.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de digitale bestemmingsplannen inzien. Ook is het mogelijk bestemmingsplannen in te zien bij het Omgevingsloket in het Stadshuis. Maak van tevoren wel even een afspraak. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket Nieuwegein via telefoonnummer: 14 030.

Als u een plan heeft dat niet in het bestemmingsplan past, dan kunt u een aanvraag indienen om af te wijken van de bestemming. Op de pagina afwijken van het bestemmingsplan leest u meer hierover.

Inspraak geeft u de mogelijkheid opmerkingen te maken over ruimtelijke plannen van de gemeente. Hoe ziet een inspraaktraject eruit?

De gemeente bepaalt of er voor een plan of verzoek dat zich nog in een voorbereidingsfase van ontwikkeling bevindt inspraak wordt gehouden Wanneer inspraak wordt gevoerd over een plan dan mag elke inwoner reageren op dit plan of verzoek. U kunt dan een reactie over het plan of verzoek kenbaar maken. Nadat de inspraakperiode voorbij is, beraadt de gemeente zich op de inspraakreacties. Zo kan een plan of verzoek verbeterd worden voordat het plan of verzoek in de formele fase wordt behandeld.

Digitale inspraakmogelijkheid ruimtelijke plannen

Naast een mondelinge of schriftelijke inspraakmogelijkheid, is het ook mogelijk om digitaal inspraak te hebben op ruimtelijke plannen. U heeft daarvoor wel DigiD nodig. Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein en logt u in met DigiD, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie automatisch ingevuld in het formulier. Verder kunt binnen het formulier uw inspraakreactie plaatsen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw inspraakreactie via een wordbestand te uploaden. Wanneer u uw e-mailadres invult ontvangt u automatisch een bevestiging en kopie van uw inspraakreactie. Het invullen van dit formulier duurt ongeveer 2 minuten.

Op ontwerpbesluiten kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Zo´n reactie heet een zienswijze. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit specifiek vermeld. U moet uw zienswijze kenbaar maken in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Duurzame Ontwikkeling, Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Duurzame Ontwikkeling via telefoonnummer (030)607 15 73 of zienswijzen@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag vormt vervolgens uw zienswijze.

Digitale zienswijze ruimtelijke plannen

Om digitaal een zienswijze in te dienen, is een inlogcode (DigiD) nodig. Een zienswijze kan ook met behulp van het BSN- of KvK-nummer worden ingediend. Bent u inwoner van de gemeente Niewegein en logt u in met DigiD, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie automatisch ingevuld in het formulier. Verder kunt u binnen het formulier uw zienswijze plaatsen, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw zienswijze via een wordbestand te uploaden. Wanneer u uw emailadres invult ontvangt u automatisch een bevestiging en kopie van uw inspraakreactie. Het invullen van dit formulier duurt ongeveer 2 minuten.