Burgemeester Frans Backhuijs

Contactgegevens

  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en integrale handhaving
  • Dienstverlening en Facilitaire zaken
  • Externe betrekkingen
  • Archief, Informatievoorziening
  • Onderzoek en statistiek
  • Deltaplan
Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)janee
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)janee
Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)janee
Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Dagelijks Bestuur RIEC Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Raad van Toezicht Geynwijsjanee
Niet functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Vice-voorzitter VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleidneenee5 uur/maand
Voorzitter VNG-visitatiecommissie informatieveiligheidneenee16 uur/maand
Voorzitter Datalandneenee20 uur/jaar
Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. I&M)neenee12 uur/jaar
Lid Geo Informatie Beraad ministerire I&M (namens VNG-cie (D&I)neenee5 uur/jaar
Lid bestuur Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechtenneenee4 uur/maand
Lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegeinneenee4 uur/jaar
Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Morsinkneenee5 uur/jaar
Comités van Aanbeveling
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling School's Cool Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Sint Antonius Onderzoeksfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 mei Nieuwegein
Ambassadeur Stichting Samen voor Nieuwegein
Ambassadeur Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid
Lid Comité van aanbeveling Stichting Hart voor Oldenzaal
Lid Comité van aanbeveling Nieuwegein Awards