Burgemeester Frans Backhuijs

Contactgegevens

  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en integrale handhaving
  • Dienstverlening, ICT/I-stategy, informatiebeleid en archief
  • Vergunningverlening evenementen
  • Communicatie
  • Externe betrekkingen
  • Onderzoek en statistiek

Bestuurlijke functies

  • VRU
  • Verbindion (aandeelhouder)
  • Raad van Toezicht Stichting Geynwijs (tot opheffing)
NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)janee
Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)janee
Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)janee
Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederlandjanee
Lid Dagelijks Bestuur RSV/RIEC Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Datalandjanee40 uur/jaar
Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. BZK)neenee12 uur/jaar
Lid Geo Informatie Beraad ministerie BZK (namens VNG)janee5 uur/jaar
Voorzitter Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechtenjanee40 uur/jaar
Lid college van Dienstverleningszaken VNGjanee8 uur/maand
Lid Adviesraad Informatiebeveiligings-dienst VNGjanee10 uur/jaar
Lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegeinneenee4 uur/jaar
Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Morsinkneenee5 uur/jaar
Comités van aanbeveling
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling School's Cool Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Sint Antonius Onderzoeksfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Nieuwegein Fonds