Burgemeester Frans Backhuijs

Contactgegevens

  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en integrale handhaving
  • Dienstverlening, ICT/informatiebeleid en archief
  • Vergunningverlening evenementen
  • Communicatie
  • Externe betrekkingen
  • Onderzoek en statistiek

Bestuurlijke functies

  • VRU
  • Verbindion (aandeelhouder)
  • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)janee
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)janee
Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)janee
Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederlandjanee
Lid Dagelijks Bestuur RIEC Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Raad van Toezicht Geynwijsjanee
Lid Dagelijks Bestuur VRUjaneeper 13-02-2017
Niet functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Vice-voorzitter VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleidneenee5 uur/maand
Voorzitter VNG-visitatiecommissie informatieveiligheidneenee16 uur/
maand
Door de VNG wordt een vergoeding aan de gemeente betaald.
Voorzitter Datalandneenee20 uur/jaar
Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. I&M)neenee12 uur/jaar
Lid stuurgroep Mijn Overheid voor Ondernemers (NOvO) namens de VNGjanee
Lid Geo Informatie Beraad ministerire I&M (namens VNG-cie (D&I)neenee5 uur/jaar
Lid bestuur Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechtenneenee4 uur/maand
Lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegeinneenee4 uur/jaar
Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Morsinkneenee5 uur/jaar
Comités van Aanbeveling
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling School's Cool Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Sint Antonius Onderzoeksfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Nieuwegein Gonds
Ambassadeur Stichting Samen voor Nieuwegein
Ambassadeur Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid
Lid Comité van aanbeveling Stichting Hart voor Oldenzaal
Lid Comité van aanbeveling Nieuwegein Awards