Burgemeester Frans Backhuijs

Contactgegevens

  • Openbare orde en veiligheid
  • Toezicht en integrale handhaving
  • Dienstverlening, ICT/informatiebeleid en archief
  • Vergunningverlening evenementen
  • Communicatie
  • Externe betrekkingen
  • Onderzoek en statistiek

Bestuurlijke functies

  • VRU
  • Verbindion (aandeelhouder)
  • Raad van Toezicht Stichting Geynwijs (tot opheffing)
Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)janee
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)janee
Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)janee
Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-Nederlandjanee
Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-Nederlandjanee
Lid Dagelijks Bestuur RSV/RIEC Midden-Nederlandjanee
Niet functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Voorzitter Datalandneenee40 uur/jaar
Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. I&M)neenee12 uur/jaar
Lid Geo Informatie Beraad ministerire I&M (namens VNG-cie (D&I)neenee5 uur/jaar
Voorzitter Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechtenneenee40 uur/jaar
Voorzitter Raad van Toezicht Geynwijsjaneetot opheffing
Lid college van Dienstverleningszaken VNGjanee8 uur/maand
Lid Adviesraad IBD/VNGjanee10 uur/jaar
Lid bestuur Bestuurders Vereniging Nieuwegeinneenee4 uur/jaar
Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben Morsinkneenee5 uur/jaar
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling School's Cool Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling St. Antonius Onderzoeksfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Nieuwegein Fonds
Ambassadeur Stichting Samen voor Nieuwegein
Ambassadeur Stichting kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Hart voor Oldenzaal
Comités van Aanbeveling
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fairtrade Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling School's Cool Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Sint Antonius Onderzoeksfonds
Lid Comité van Aanbeveling Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
Lid Comité van Aanbeveling Nieuwegein Gonds
Ambassadeur Stichting Samen voor Nieuwegein
Ambassadeur Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid
Lid Comité van aanbeveling Stichting Hart voor Oldenzaal
Lid Comité van aanbeveling Nieuwegein Awards