Burgemeester Frans Backhuijs

Burgemeester Frans Backhuijs

Contactgegevens

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en integrale handhaving
 • Dienstverlening, ICT/I-stategy, informatiebeleid en archief
 • Vergunningverlening evenementen
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen
 • Onderzoek en statistiek

Bestuurlijke functies

 • VRU
 • Verbindion (aandeelhouder)
 • Raad van Toezicht Stichting Geynwijs (tot opheffing)
Nevenfuncties burgemeester Frans Backhuijs
NevenfunctieAmbtshalveBezoldigingToelichting
Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)JaNee 
Voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing en GHOR (VRU)JaNee 
Lid Stuurgroep Dijkkringen 14, 15 en 55 (namens de VRU)JaNee 
Lid Veiligheidscollege District Utrecht-West Politie Midden-NederlandJaNee 
Voorzitter Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Politie Midden-NederlandJaNee 
Lid Dagelijks Bestuur RSV/RIEC Midden-NederlandJaNee 
Voorzitter DatalandJaNee40 uur/jaar
Voorzitter Bronhouders en Afnemers Overleg BAG (Min. BZK)neeNee12 uur/jaar
Lid Geo Informatie Beraad ministerie BZK (namens VNG)JaNee5 uur/jaar
Voorzitter Servicehuis Parkeer- en VerblijfsrechtenJaNee40 uur/jaar
Lid college van Dienstverleningszaken VNGJaNee8 uur/maand
Lid Adviesraad Informatiebeveiligings-dienst VNGJaNee10 uur/jaar
Lid bestuur Bestuurders Vereniging NieuwegeinNeeNee4 uur/jaar
Voorzitter Stichting Promotie Springteam Gerben MorsinkNeeNee5 uur/jaar
 • Stichting Fairtrade Nieuwegein
 • School's Cool Nieuwegein
 • St. Antonius Onderzoeksfonds
 • Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein
 • Nieuwegein Fonds