Wethouder Ellie Eggengoor (VVD)

Contactgegevens

  • Economie en werk
  • Participatiewet
  • Wmo
  • Armoedebeleid
  • Mobiliteit
  • Het Klooster
  • Grondbedrijf

Wijkwethouder van

Binnenstad, Merwestein, Galecop

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Dagelijks Bestuur WILjanee
Lid Algemeen Bestuur WILjanee
Lid Bestuur stichting PAND Hospice Nieuwegeinjanee
Voorzitter Raad van Advies Samen voor Nieuwegeinjanee
Lid Raad van Commissarissen Stichting WerkWijsjanee