Wethouder Ellie Eggengoor (VVD)

Contactgegevens

  • Economie en werk
  • Wmo (aanbod)
  • Transformatieagenda: Geldwijs, zelfredzaamheid, meedoen naar vermogen
  • Mobiliteit
  • Grondbedrijf
  • Bedrijventerrein (waaronder Het Klooster)

Wijkwethouder van

Binnenstad, Merwestein, Galecop

Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijvenjanee
Lid Dagelijks Bestuur Wiljanee
Lid Bestuur stichting PAND Hospice Nieuwegeinjanee
Lid Raad van Toezicht Stichting Geynwijsjaneetot opheffing