Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

  • Wonen/bouwen/transformeren
  • Ruimtelijke Ordening
  • Omgevingswet
  • FinanciĆ«n

Wijkwethouder van

 Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk Wonenneeja01-10-2016
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Meteaneeneeper oktober 2016
Lid Algemeen Bestuur BGHUjanee 
Lid Algemeen Bestuur WILjanee 
Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteitjanee 
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlandenjanee 
Voorzitter Taskforce Wonen en Zorgjanee 
Lid Stuurgroep wachtlijsten verpleeghuizenjaneeper 01-01-2020