Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

  • Wonen/bouwen/transformeren
  • Ruimtelijke Ordening
  • Omgevingswet
  • FinanciĆ«n

Wijkwethouder van

Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve

Nevenfuncties wethouder Hans Adriani
NevenfunctieAmbtshalve Bezoldiging
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk WonenNeeJa
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor MeteaNeeNee
Lid algemeen bestuur BGHUJaNee
Lid algemeen bestuur WILJaNee
Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteitJaNee
Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse GroenlandenJaNee
Voorzitter Taskforce Wonen en ZorgJaNee
Lid Stuurgroep wachtlijsten verpleeghuizenJaNee