Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

  • Wonen/bouwen/transformeren
  • Ruimtelijke Ordening
  • Omgevingswet
  • FinanciĆ«n

Wijkwethouder van

Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve

Nevenfuncties wethouder Hans Adriani
NevenfunctieAmbtshalve BezoldigingToelichting
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk WonenNeeJaPer 01-10-2016
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor MeteaNeeNeePer oktober 2016
Lid algemeen bestuur BGHU, plaatsvervangend voorzitterJaNee 
Lid algemeen bestuur WILJaNee 
Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteitJaNee 
Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse GroenlandenJaNee 
Voorzitter Taskforce Wonen en ZorgJaNee 
Lid Stuurgroep wachtlijsten verpleeghuizenJaNeePer 01-01-2020