Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

  • Wmo/Welzijn
  • Gezondheidszorg (inclusief sportbeleid)
  • Integrale toegang en coördinatie sociaal domein (drie transities)
  • Wonen, woningbouw en volkshuisvesting
  • Regionale samenwerking (inclusief BRU)
  • Projecten Blokhoeve, Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld en Binnenstad 

Wijkwethouder van

 Fokkesteeg, (Hoog)Zandveld-Lekboulevard, Vreeswijk

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid DB Bestuur Regio Utrechtjanee
Lid AB GGD Midden Nederlandjanee
Lid bestuur Stichting PAND Hospice Nieuwegeinjanee
Onafhankelijk voorzitter College van Deskundigen certificatie VvE brancheneejavacatievergoeding € 1.500,00 in 2015
Lid Raad van Toezicht Geynwijsjanee
Voorzitter RvT Stichting Tijdelijk Wonenneejavacatiegeld per 1-10-2016
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Meteaneeneeper oktober 2016
Voorzitter Stichting Binnenstad management Nieuwegeinjaneesinds 25-1-2017