Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

 • Wonen/bouwen/transformeren
 • Transformatieagenda: Woonwijs
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling De Wiers
 • Vergunningverlening RO

Wijkwethouder van

 Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Onafhankelijk voorzitter College van Deskundigen certificatie VvE brancheneejavacatievergoeding € 1.500,00 in 2015
Lid Raad van Toezicht Geynwijsjaneetot opheffing
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk Wonenneejavacatiegeld per
01-10-2016
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Meteaneeneeper oktober 2016
Lid Algemeen Bestuur BGHUjanee
Lid Algemeen Bestuur WILjanee
Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteitjanee
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlandenjaneewordt voorgedragen
 • WIL (AB)
 • GGD (DB, t/m 1-10-2018)
 • Mooi Sticht
 • BGHU
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • U10 - Wonen