Wethouder Hans Adriani (PvdA)

Contactgegevens

 • Wonen/bouwen/transformeren
 • Transformatieagenda: Woonwijs
 • FinanciĆ«n
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling De Wiers
 • Vergunningverlening RO

Wijkwethouder van

 Batau-Zuid, Zuilenstein-Huis de Geer

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Onafhankelijk voorzitter College van Deskundigen certificatie VvE brancheneeja
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tijdelijk Wonenneeja01-10-2016
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Meteaneeneeper oktober 2016
Lid Algemeen Bestuur BGHUjanee
Lid Algemeen Bestuur WILjanee
Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteitjanee
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlandenjaneewordt voorgedragen
Voorzitter Taakforce Wonen en Zorgjanee
 • WIL (AB)
 • GGD (DB, t/m 1-10-2018)
 • Mooi Sticht
 • BGHU
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • U10 - Wonen