Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Contactgegevens

  • Jeugd en Onderwijs
  • Gezondheid
  • Betere Buurten
  • Community building
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Personeel en Organisatie

Wijkwethouder van

Jutphaas-Wijkersloot, Doorslag

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur GGDrUjanee
Voorzitter Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)neenee
Lid klachtencommissie HE bij Syntusneenee
Lid klachtencommissie HR bij Keolisneenee
Lid College van Arbeidszaken VNG (m.i.v. 5 juni 2019 DV)janee