Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Contactgegevens

  • Jeugd en Onderwijs
  • Gezondheid
  • Betere Buurten
  • Community building
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Personeel en Organisatie

Wijkwethouder van

Jutphaas-Wijkersloot, Doorslag

Nevenfuncties wethouder Jan Kuiper
NevenfunctieAmbtshalve Bezoldiging
Lid algemeen bestuur GGDrUJaNee
Voorzitter Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)NeeNee
Lid klachtencommissie HR bij KeolisNeeNee
Lid College van Arbeidszaken VNGJaNee
Ambassadeur recreatieve benutting Hollandsche Waterlinie/pact van RuigenhoekJaNee