Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Contactgegevens

 • Jeugd/Onderwijs (voorliggend veld en relatie met (zorg)aanbieders/partners)
 • Gezondheid
 • Transformatieagenda: Eigenwijks, Positieve Gezondheid, Kansen voor Jeugd
 • Personeel en organisatie
 • Betere Buurten
 • Programma Onderwijs & Sport
 • Maatschappelijk vastgoed inclusief Atrium
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

Wijkwethouder van

Jutphaas-Wijkersloot, Doorslag

 • GGD (AB)
 • Pauw (AB)
 • U10 (eigen portefeuille)
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom
 • U10 - Gezonde en inclusieve regio
NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur GGDrUjanee
Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijven
Voorzitter Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)neenee
Lid klachtencommissie HE bij Syntusneenee
Lid Raad van Toezicht Stichting Geynwijsjaneetot opheffing