Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Contactgegevens

 • Jeugd en Onderwijs
 • Gezondheid
 • Betere Buurten
 • Community building
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Personeel en Organisatie

Wijkwethouder van

Jutphaas-Wijkersloot, Doorslag

 • GGD (AB)
 • Pauw (AB)
 • U10 (eigen portefeuille)
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom
 • U10 - Gezonde en inclusieve regio
NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur GGDrUjanee
Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijvenjanee
Voorzitter Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)neenee
Lid klachtencommissie HE bij Syntusneenee
Lid klachtencommissie HR bij Keolisneenee
Lid College van Arbeidszaken VNGjaneem.i.v. 5 juni 2019 DV