Wethouder Jan Kuiper (CDA)

Contactgegevens

 • Jeugd/Onderwijs (voorliggend veld en relatie met (zorg)aanbieders/partners)
 • Gezondheid
 • Transformatieagenda: Eigenwijks, Positieve Gezondheid, Kansen voor Jeugd
 • Personeel en organisatie
 • Betere Buurten
 • Programma Onderwijs & Sport
 • Maatschappelijk vastgoed inclusief Atrium
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

Wijkwethouder van

Jutphaas-Wijkersloot, Doorslag

 • GGD (AB)
 • Pauw (AB)
 • U10 (eigen portefeuille)
 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom
 • U10 - Gezonde en inclusieve regio
NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Algemeen Bestuur GGDrUjanee
Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijvenjanee
Voorzitter Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)neenee
Lid klachtencommissie HE bij Syntusneenee
Lid klachtencommissie HR bij Keolisneenee
Lid College van Arbeidszaken VNGjaneem.i.v. 5 juni 2019 DV