Wethouder Johan Gadella (VVD)

Wethouder Johan Gadella

Contactgegevens

  • Financiën
  • Grondbedrijf, Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid en sportaccommodaties)
  • Economische Zaken, inclusief toerisme, recreatie, volkstuinen en openluchtrecreatie
  • Evenementenbeleid (inclusief sportevenementen), Stadspromotie
  • Financiële coördinatie van de drie transities Sociaal Domein
  • Personeel en organisatie
  • Projecten Het Klooster, Hollandse Waterlinie en Kantorentransformaties.

Wijkwethouder van

Batau-Noord en -Zuid 

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Penningmeester Raad van Toezicht Geynwijsjanee
Lid AB WILjanee
Lid AB Pauwbedrijvenjanee
BGHU, lid bestuurjanee
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, lid DB/ABjanee
Recreatieschap Midden Nederland (plv.) ABjanee