Wethouder John van Engelen (Lokale Vernieuwing)

Contactgegevens

  • Sport, Cultuur, Recreatie en evenementen
  • Parkeren en Binnenstadsmanagement

Wijkwethouder van

Fokkesteeg en Vreeswijk

Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Coöperatieve Parkeerservice UAjanee
Lid Stichting Binnenstadsmanagementjanee
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Stichting Groenlandenjanee
Verbindion-NV Sportinrichtingen Nieuwegeinjanee
Lid Bestuurlijke Tafel Sterke Lekdijkjanee