Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks)

Contactgegevens

  • Brede Toegang Sociaal Domein
  • Duurzaamheid en Energietransitie
  • Openbaar domein
  • Dierenwelzijn
  • Internationalisering

Wijkwethouder van

Batau-Noord, Lekboulevard en Hoog Zandveld

NevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Commissie Ontwikkelings-samenwerking, Adviesraad Internationale Vraagstukkenneejavacatiegelden
Lid Algemeen Bestuur AVUjanee
Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0janee
Lid Algemeen Bestuur RMNjanee
Lid Dagelijks Bestuur RMNjanee