Kandidaatstelling en OSV

De dag van kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022. Op deze dag moet u uw kandidatenlijst tussen 9.00 en 17.00 uur (precies) inleveren op het Stadshuis. Als u wilt, kunt u de stukken al eerder laten controleren. Dit heet 'voorinlevering'.

U kunt de kandidatenlijsten maken met de 'ondersteunende software verkiezingen' (OSV) van de Kiesraad.

Download OSV >

 • Kandidatenlijst (model H1).
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst
  (model H9).
 • Voor elke kandidaat die niet in Nieuwegein woont: verklaring dat hij/zij van plan is bij benoeming in Nieuwegein te gaan wonen.
 • Voor elke kandidaat die nu niet in de gemeenteraad zit: kopie geldig legitimatiebewijs.
 • Machtiging tot het plaatsen van de partijnaam boven de kandidatenlijst
  (model H3-1).
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de stukken inlevert.

Bijzondere gevallen

 • Als de namen van 2 of meer partijen op 1 gezamenlijke lijst komen: machtiging tot het plaatsen van 1 gezamenlijke naam (model H3-2).
 • Nieuwe partijen: origineel bewijs van betaling van de waarborgsom.
 • Partijen die voor het eerst meedoen of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad: 20 ondersteuningsverklaringen.

Een kandidaatstelling is gratis.
Een partij moet wel een waarborgsom van € 225,- betalen als zij:

 • voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing.
 • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel heeft gehaald.

U kunt de kandidatenlijst en bijbehorende stukken vaak al vóór de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) laten controleren. Dit wordt voorinlevering genoemd.                                          

Let op: bij de voorinlevering worden de stukken alleen gecontroleerd. Ze worden niet ingenomen. Ook als blijkt dat alle stukken in orde zijn, moet u ze alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar verkiezingen@nieuwegein.nl.

In het kort

 • Stukken inleveren op Stadshuis
 • 31 januari 2022
 • Van 9.00 tot 17.00 uur
 • Evt. eerder laten controleren (voorinlevering)