Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van mensen die deelname van de partij ondersteunen. Ook mensen die op de kandidatenlijst staan, mogen zo'n verklaring tekenen. U mag 1 ondersteuningsverklaring tekenen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van Nieuwegein moet een lijst worden ondersteund door minimaal 20 kiezers.

U kunt een ondersteuningsverklaring ondertekenen als u:

 • Kiesgerechtigd bent.
 • In de gemeente Nieuwegein woont.
 • Niet al eerder een ondersteuningsverklaring heeft ondertekend.

U kunt een ondersteuningsverklaring invullen op het Stadshuis:

 • 3 januari t/m 28 januari 2022
 • 31 januari 2022 (de dag van de kandidaatstelling)

Op het Stadshuis liggen formulieren die u kunt invullen. Neem uw legitimatiebewijs mee. Wij nemen geen ondersteuningsverklaringen in. U moet zelf zorgen dat de verklaring bij de contactpersoon van de partij terecht komt.

Let op: alle verkiezingsstukken zijn openbaar. Ook uw ondersteuningsverklaring ligt dus voor iedereen ter inzage.

Ondersteuningsverklaringen zijn verplicht als een partij:

 • Voor het eerst meedoet aan de verkiezing.
 • Bij de vorige gemeenteraadverkiezing geen zetel heeft gehaald.
 • Meedoet met een blanco lijst (zonder naam).

In het kort

 • Invullen op het Stadshuis
 • 3 t/m 28 januari + 31 januari 2022
 • Meenemen: legitimatiebewijs
 • Zelf inleveren bij de partij