Inspreken bij de raad

Eenmaal per raadscyclus is er een inspraakronde voor inwoners gepland op een Avond van de Raad. Tijdens deze inspraakronde kunt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken? Geeft u dit dan van tevoren op door een mail te sturen aan griffie@nieuwegein.nl of te bellen via 14 030 en dan te vragen naar de griffie.

In totaal is er een half uur gereserveerd voor alle insprekers samen. Afhankelijk van de hoeveelheid insprekers wordt de spreektijd verdeeld. Bekijk de kalender om te zien wanneer de volgende inspraakronde plaatsvind.

Tijdens de raadsvergaderingen is inspreken niet meer mogelijk. Het onderwerp is dan al in de voorrondes besproken. Het is dus belangrijk dat u in één van de inspraakrondes of tijdens het raad voorbereidende deel uw inbreng levert:

  • Inspraakronde: u kunt inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
  • Meespreken: u kunt alleen meespreken bij onderwerpen die op de agenda staan.