Avonden van de Raad

Met ingang van 1 september 2019 zijn er de Avonden van de Raad. Onderwerpen worden niet meer per commissie geagendeerd, maar deze worden verdeeld over de donderdagavonden. Eens in de vier weken op donderdag wordt er een raadsvergadering gehouden, op de andere drie weken is op donderdag de Avond van de Raad.

Tijdens deze Avonden van de Raad worden zowel raadsvoorstellen (voor) besproken, als informatiebijeenkomsten georganiseerd. Door de nieuwe wijze van agenderen kunnen onderwerpen makkelijker worden gecombineerd en wordt het aantal onderwerpen per avond beter verdeeld. Per onderwerp wordt dan aangegeven of het informerend is (raadsinformatieavond) of raadsvoorbereidend (commissievergadering).

U kunt tijdens het raad voorbereidende gedeelte meespreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan. Bij aanvang van een agendapunt worden inwoners en belangstellenden uitgenodigd aan tafel te komen zitten en deel te nemen aan het gesprek. Bij aanvang van de behandeling van het agendapunt heeft u eerst de gelegenheid om kort, in ongeveer 1 minuut, uzelf te introduceren en uw aandachtspunten aan te geven. Daarna kunt u meespreken in de vergadering zelf en ook vragen stellen, zowel aan de commissieleden als de aanwezige collegeleden.

Meld u dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. U kunt dit laten weten door een mail te sturen aan griffie@nieuwegein.nl of te bellen via 14 030 en dan te vragen naar de griffie. Vermeld hierbij dan uw naam, (mail)adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan kunt u dit doen tijdens de inspraakronde. Kijk hiervoor bij inspreken bij de raad.