Meespreken bij de raad

Wilt u meepraten tijdens een raadsvergadering? Dat kan tijdens de Avond van de Raad. U kunt dan meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. De Avond van de Raad is 3 keer per maand, op donderdagavond. 

Kalender en agenda bekijken

Tijdens de Avond van de Raad kunt u meepraten over de raadsvoorbereidende onderwerpen. Die zijn blauw gemarkeerd in de agenda. Over de informatieve onderwerpen kunt u niet meepraten.

Bij de start van een agendapunt worden inwoners en belangstellenden uitgenodigd aan tafel te komen zitten en mee te praten. U mag uzelf eerst kort introduceren en uw aandachtspunt aangeven (in ongeveer 1 minuut). Daarna kunt u meespreken in de vergadering en ook vragen stellen, zowel aan de commissieleden als de aanwezige collegeleden.

Aanmelden

U moet zich uiterlijk een half uur voor de vergadering melden bij de griffier. Stuur een e-mail naar griffie@nieuwegein.nl of bel naar 14 030 en vraag naar de griffie. Vermeld uw naam, (mail)adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan kunt u dit doen tijdens de inspraakronde