Gemeentescretaris

Ellie Liebregts is secretaris en adviseur van het college. Zij is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.