Stedenbanden

Een stedenband is een vriendschapsband tussen 2 steden. Wij maken hierbij onderscheid tussen gemeentelijke samenwerking (dit is vooral gericht op kennisuitwisseling) en de samenwerking tussen de samenlevingen.

Van 30 juli 1994 tot en met december 2015 had gemeente Nieuwegein een stedenband met de Poolse stad Puławy . Sinds 1 maart 1994 hebben we een stedenband met een stad buiten Europa, namelijk Rundu in Namibië,

Sinds 1 maart 1994 hebben wij een stedenband met een stad buiten Europa, namelijk Rundu in Namibië. De gemeente Rundu ligt in het noordoosten van het land, aan de rivier de Kavango die de grens vormt met buurland Angola. Rundu heeft een grote kern en daarnaast een fors aantal informele nederzettingen. Het huidige inwoneraantal wordt momenteel geschat op ruim 70.000. Daarmee is Rundu, na de hoofdstad Windhoek, de op twee na grootste stad in Namibië.

De stedenband met Rundu bestaat uit een gemeentelijke samenwerking (formele stedenband) die vooral is gericht op kennisuitwisseling en de samenwerking tussen de samenlevingen (informele stedenband). Wanneer gemeente Rundu bepaalde kennis wenst, kan ze een beroep op ons doen.

Een voorbeeld van onze samenwerking met Rundu is het hiv-aidsproject (2005-2010) om de dienstverlening van Rundu Town Council op het terrein van hiv en aids te verbeteren. Nog specifieker: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van beleid en het verbeteren van de regievoering en coördinatie.

Werkgroep Rundu houdt zich bezig met de informele stedenband. Werkgroep Rundu is een groep enthousiaste vrijwilligers die erg begaan zijn met de mensen in Rundu. Zij vertellen hier dikwijls over in klassen of tijdens de lentemarkt. Ze zamelen ook geld in voor kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven. Sinds kort proberen ze ook bedrijven hier en in Rundu met elkaar te verbinden. In 2015 evalueerden we de stedenband met Rundu. Op 28 april 2016 besloot de raad om de stedenband voort te zetten.

Op 25 september 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s, ook bekend als Global Goals) aan. Dit zijn 17 internationale afspraken over onder andere armoedebestrijding, gelijkheid en duurzame ontwikkeling.

De Global Goals worden ook wel gezien als de opvolgers van de Millenniumdoelen. Een groot verschil tussen de Millenniumdoelen en de Global Goals, is dat de nieuwe doelen zich niet alleen richten op de aanpak van problemen in ontwikkelingslanden. De Global Goals vragen ook om verandering van zaken in westerse landen die een wereldwijde invloed hebben. Of die ontwikkeling negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld milieuvervuiling en oneerlijke handel. Ook is er binnen de Global Goals meer aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken dan bij de Millenniumdoelen. De Verenigde Naties benadrukken dat het bereiken van de Global Goals alleen mogelijk is als iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Dat vraagt om samenwerking; tussen inwoners, bedrijven, instellingen en overheden, in alle landen op alle niveaus.

Laat ons weten wat u doet om bij te dragen aan het behalen van de Global Goals. Wie weet kunnen wij u helpen! Wilt u meer weten? OneWorld rapporteert regelmatig over de laatste ontwikkelingen rondom de Global Goals.

Wilt u als organisatie graag geïnterviewd worden over het nieuwe beleid? Heeft u vragen over ons internationale beleid? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur internationale samenwerking, Marije Boerhof, telefoon: 030-607 15 23 of via e-mail: m.boerhof@nieuwegein.nl.