Stedenbanden

Een stedenband is een vriendschapsband tussen 2 steden. Wij maken hierbij onderscheid tussen gemeentelijke samenwerking (dit is vooral gericht op kennisuitwisseling) en de samenwerking tussen de samenlevingen.

Van 30 juli 1994 tot en met december 2015 had gemeente Nieuwegein een stedenband met de Poolse stad Puławy . Sinds 1 maart 1994 hebben we een stedenband met een stad buiten Europa, namelijk Rundu in Namibië,

Pulawy

De stad Puławy ligt op de hoge rechteroever van de rivier de Wisla, 120 kilometer zuidoosten van Warschau, de hoofdstad van Polen. De wens om deze stedenband aan te gaan kwam destijds zowel uit de samenleving als uit de gemeenteraad. De stad Puławy is gekozen omdat het dezelfde geografische kenmerken heeft als Nieuwegein: evenveel inwoners, vergelijkbaar in opbouw en gelegen aan een rivier.

De samenwerking tussen de gemeenten had als doel kennisoverdracht tot stand te brengen. Zo heeft Puławy onze gemeente veel geleerd over stadspromotie en brengt Puławy, dankzij Nieuwegein, al jaren een gemeentegids uit. Ook de inwoners zelf onderhielden een band die werd ingevuld door de Initiatiefgroep Puławy. Zij organiseerden onder andere de succesvolle terugkerende jongerenuitwisseling. Sinds het aangaan van de stedenband is de stad ontzettend ontwikkeld. Met behulp van Europese gelden bouwde Puławy onder andere een park voor wetenschap en techniek een jachthaven en een afvalscheidingsstation. Na 21 jaar besloot de raad de stedenband met Puławy per januari 2016 te beëindigen.

Rundu

Sinds 1 maart 1994 hebben wij een stedenband met een stad buiten Europa, namelijk Rundu in Namibië. De gemeente Rundu ligt in het noordoosten van het land, aan de rivier de Kavango die de grens vormt met buurland Angola. Rundu heeft een grote kern en daarnaast een fors aantal informele nederzettingen. Het huidige inwoneraantal wordt momenteel geschat op ruim 70.000. Daarmee is Rundu, na de hoofdstad Windhoek, de op twee na grootste stad in Namibië.

De stedenband met Rundu bestaat uit een gemeentelijke samenwerking (formele stedenband) die vooral is gericht op kennisuitwisseling en de samenwerking tussen de samenlevingen (informele stedenband). Wanneer gemeente Rundu bepaalde kennis wenst, kan ze een beroep op ons doen.

Een voorbeeld van onze samenwerking met Rundu is het hiv-aidsproject (2005-2010) om de dienstverlening van Rundu Town Council op het terrein van hiv en aids te verbeteren. Nog specifieker: het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van beleid en het verbeteren van de regievoering en coördinatie.

Werkgroep Rundu houdt zich bezig met de informele stedenband. Werkgroep Rundu is een groep enthousiaste vrijwilligers die erg begaan zijn met de mensen in Rundu. Zij vertellen hier dikwijls over in klassen of tijdens de lentemarkt. Ze zamelen ook geld in voor kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven. Sinds kort proberen ze ook bedrijven hier en in Rundu met elkaar te verbinden. In 2015 evalueerden we de stedenband met Rundu. Op 28 april 2016 besloot de raad om de stedenband voort te zetten.

Global Goals

Op 25 september 2015 namen alle lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s, ook bekend als Global Goals) aan. Dit zijn 17 internationale afspraken over onder andere armoedebestrijding, gelijkheid en duurzame ontwikkeling.

De Global Goals worden ook wel gezien als de opvolgers van de Millenniumdoelen. Een groot verschil tussen de Millenniumdoelen en de Global Goals, is dat de nieuwe doelen zich niet alleen richten op de aanpak van problemen in ontwikkelingslanden. De Global Goals vragen ook om verandering van zaken in westerse landen die een wereldwijde invloed hebben. Of die ontwikkeling negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld milieuvervuiling en oneerlijke handel. Ook is er binnen de Global Goals meer aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken dan bij de Millenniumdoelen. De Verenigde Naties benadrukken dat het bereiken van de Global Goals alleen mogelijk is als iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Dat vraagt om samenwerking; tussen inwoners, bedrijven, instellingen en overheden, in alle landen op alle niveaus.

Laat ons weten wat u doet om bij te dragen aan het behalen van de Global Goals. Wie weet kunnen wij u helpen! Wilt u meer weten? OneWorld rapporteert regelmatig over de laatste ontwikkelingen rondom de Global Goals.

Contact Internationale Samenwerking

Wilt u als organisatie graag geïnterviewd worden over het nieuwe beleid? Heeft u vragen over ons internationale beleid? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur internationale samenwerking, Marije Boerhof, telefoon: 030-607 15 23 of via e-mail: m.boerhof@nieuwegein.nl.