Snelfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht

Met de snelfietsroute krijgen fietsers meer ruimte, kunnen ze makkelijker oversteken en beter doorfietsen. Zo wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken. In de projectgroep zijn 3 gemeenten en de provincie betrokken.

“Het is niet zozeer een snelfietsroute, maar meer een doorfietsroute. Als je beter door kunt fietsen, ga je automatisch sneller”

“Het project ging van start met een intentieverklaring. Dat is nog geen compleet plan”, vertelt de beleidsadviseur mobiliteit. “Alleen de doelen staan erin en een kaartje met een routelijn. Bij het ontwerp zijn veel deskundigen betrokken. Zij kijken bijvoorbeeld hoe de fietsers zich gedragen. Zo schatten ze in of de bedachte oplossingen werken in de praktijk. We stemmen het plan ook af met andere ruimtelijke projecten in de stad. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp (VO) voor het Nieuwegeinse gedeelte van de snelfietsroute.”

“We gaan nu een participatietraject opstarten voor het ontwerp. Daarin is nog steeds veel ruimte om wensen mee te nemen. Participatie op basis van een VO geeft duidelijkheid. En zo houden we de snelheid erin, want de snelfietsroute moet voor een bepaalde datum klaar zijn.”

De provincie Utrecht wil in totaal 7 snelfietsroutes aanleggen.