Groente-, fruit- en tuinafval (gft) scheiden

We willen gft zoveel mogelijk gescheiden ophalen. Zo kunnen we er nieuwe grondstoffen van maken, zoals mest of biogas. Op dit moment vinden we nog te veel gft terug in het restafval. Vooral de hoogbouw is nog een probleem.

“Op een speciaal ingerichte bakfiets zijn we alle wijken langs geweest”

Inwoners die in een flat of appartementencomplex wonen, kunnen op dit moment nog geen gft scheiden. “De afvalinzamelaar (RMN) haalt het nog niet voor hen op”, vertelt projectadviseur Cinta Roelofs. “Dit gaan we veranderen door een container neer te zetten. Maar ook inwoners met een groene container gooien hun gft nog te vaak bij het restafval. We willen alle inwoners helpen en aanmoedigen om hun gft beter te scheiden, hoogbouw én laagbouw.”

“We zijn begonnen met een communicatiecampagne en een enquête onder alle inwoners van de hoogbouw. Wat hebben zij nodig om gft te kunnen inzamelen als we een container plaatsen? Bij dit project betrekken we alle wijkcoördinatoren, maar ook de woningbouwcorporaties en RMN.”

“Deze zomer gingen onze projectleider, de wijkcoördinatoren en de recyclecoach van RMN op een speciaal ingerichte bakfiets alle wijken langs. Ze deelden flyers uit en spraken met inwoners over voordelen en uitdagingen van gft scheiden. We gaan eerst in één wijk experimenteren met gft-inzameling in de hoogbouw. Deze proef wordt natuurlijk goed gemonitord. Nadat we 2 of 3 inzamelingsmethodes hebben getest, willen we de beste methode in alle wijken gaan inzetten.”

“Gedrag van inwoners veranderen is natuurlijk een flinke uitdaging. Maar we kregen een grote respons op de enquête en de reacties zijn vooral heel positief. Inwoners willen graag hun steentje bijdragen. De allergrootste uitdaging komt waarschijnlijk nog, als we het met alle partijen eens moeten worden over de inzamelmethode. Het moet ook betaalbaar en technisch haalbaar zijn. Gelukkig staat bij iedereen hetzelfde doel voorop: samen afval een nieuw leven geven!”