Bedrijvenpark Het Klooster en City

Het Openbaar Domein is betrokken bij diverse grote projecten in de stad. We vertellen je graag meer over bedrijvenpark Het Klooster en de vernieuwing van ons stadscentrum.

"Bedrijven ervaren de korte lijnen als zeer prettig"

In Het Klooster leggen we een bedrijvenpark aan van 75 hectare. De A27 loopt er vlak langs, wat het gebied aantrekkelijk maakt voor logistieke bedrijven. Het overgrote deel is al klaar om te bouwen.

Bedrijven kunnen snel starten

Bedrijven met nieuwbouwplannen komen terecht bij het Openbaar Domein. Projectmanager William Hoogenkamp vertelt: “Wij werken met korte lijnen en snelle besluitvorming. Dankzij een raamovereenkomst gaat er weinig tijd verloren tussen ontwerp en uitvoering. Bedrijven ervaren dit als zeer prettig: zij kunnen daardoor snel starten met de bouw.”

“De komende tijd gaan we het Waterliniedok (de weg van en naar de A27) ingrijpend aanpassen. Er komen rijbanen bij, een directe aansluiting op de A27, de verkeerslichten worden vervangen en er komt een langzaam-verkeerstunnel. Ook gaan we het laatste deel van Het Klooster bouwrijp maken met nog 4 grote kavels. Het Openbaar Domein is bij bijna alles inhoudelijk betrokken geweest of we hebben het projectmanagement op ons genomen. Dankzij de goede samenwerking met het Ruimtelijke Domein is Het Klooster een succes geworden. Daar zijn we best trots op!”

Oud en nieuw komt samen

Het Klooster is een gebied met een rijke geschiedenis. Bij opgravingen zijn 3 vrijwel complete skeletten uit het stenen tijdperk gevonden. Een daarvan was een jonge moeder met baby in haar armen. Een unieke vondst! Ook zijn er voorwerpen uit de Middeleeuwen gevonden. Door de aangetroffen bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het zicht te plaatsen, komen oud en nieuw zichtbaar samen.

De verwachting is dat Het Klooster rond 2023-2024 klaar is.

Het nieuwe stadscentrum van Nieuwegein heet City. In 2005 zijn we gestart met de vernieuwing. Door de crisis in 2008 lag het project een tijdje stil, nu gaan we de City afmaken.

1.500 nieuwe woningen

Projectmanager William Hoogenkamp: “Het Openbaar Domein was betrokken bij de sloop van bestaande bebouwing. Ook het bouwklaar maken van de grond en het aanpassen van wegen waren belangrijke eerste stappen. Na dit belangrijke voorwerk is de bouw gestart. Denk aan winkels, parkeergarages, zo’n 1.500 woningen en theater De Kom."

Tramlijn verplaatsen

“Volgend jaar gaan we de tramlijn verplaatsen, omdat deze nu ingeklemd zit tussen de bebouwing. Dat is prettiger voor de bewoners en ziet er mooier uit. Het Openbaar Domein coördineert het tramproject. We leggen ook een busstation aan, die in 2023 klaar moet zijn. Beide projecten doen we in nauwe samenwerking met de provincie.”

“Er worden nu panden gesloopt om de plannen mogelijk te maken. We gaan ook beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Daarna gaan de al geselecteerde bouwers van start. En gaan we de plannen verder uitwerken om de openbare ruimte weer in te richten. Meestal doet het Openbaar Domein het projectmanagement. Zo niet, dan leveren we vaak een belangrijke inhoudelijke bijdrage.”