Projectadvies

Iets wat je maakt, moet je ook kunnen beheren. Het Openbaar Domein is daarom vanaf het eerste moment betrokken bij allerlei projecten. Doordat wij meedenken over een goede inrichting, wordt het eindresultaat beter en mooier. En is het langer bruikbaar in de toekomst.

“Het Openbaar Domein heeft de afgelopen 10 jaar een grotere rol gekregen”

“We zijn vaak betrokken bij de bouw van extra woningen in bestaande wijken”, vertelt projectmanager Stasja van den Berg. “In de eerste fase kijken we kritisch naar de plannen. Wat vinden we bijvoorbeeld van het ontwerp en de locatie? Wie gaat wat beheren? Wat is de impact op het verkeer? De volgende fases pakken we integraal aan met verschillende adviseurs (groen, wegen, civiele kunstwerken, riolering, water). Samen kijken we waar het plan nog beter kan. En waar we kunnen samenwerken met andere projecten. Daarvoor gebruiken we een projectenkaart met alle projecten binnen Nieuwegein. Zijn er bijvoorbeeld binnenkort onderhoudswerkzaamheden op dezelfde locatie?”

“We betrekken de inwoners op verschillende manieren bij onze plannen. Soms gaan we op locatie het gesprek aan, soms digitaal via een interactieve kaart. Per project kijken we waar inwoners kunnen meedenken. De ligging van nieuwe kabels en leidingen is hier niet zo geschikt voor, maar een nieuwe indeling van het groen weer wel. Als adviseur bij het Openbaar Domein denk je hierover mee.”

“De afgelopen 10 jaar zijn projecten complexer geworden. Het Openbaar Domein heeft daardoor een grotere rol gekregen. We beheren niet meer alleen wat een ander bedenkt, maar denken vanaf het begin mee over de inrichting.”