Informatie voor politieke partijen

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. U moet een aantal documenten inleveren om als politieke partij mee te kunnen doen. De Kiesraad (het centraal stembureau) heeft hiervoor een speciaal programma: Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020-PP). Hierin kunt de kandidatenlijsten opstellen, ondersteuningsverklaringen aanmaken etc.

Alle benodigde documenten moet u op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) inleveren bij de Kiesraad.

U moet de volgende documenten inleveren bij de Kiesraad:

  • kandidatenlijst;
  • instemmingsverklaring van elke kandidaat op de lijst;
  • kopie legitimatiebewijs van kandidaten die nog niet in de Tweede Kamer zitten;
  • machtiging om de partijnaam boven de kandidatenlijst te zetten.

Heeft u nog niet eerder een zetel gehad? Dan moet u ook deze documenten inleveren:

  • ondersteuningsverklaringen;
  • bewijs betaling waarborgsom.

Meer informatie over de documenten vindt u op Kiesraad.nl.

Doet uw partij voor het eerst mee? Of heeft uw partij bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring inleveren bij de Kiesraad. Meer informatie over ondersteuningsverklaringen leest u op Kiesraad.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.