Bomenkap in Jutphaas-Wijkersloot

Vanwege omvorming van het groen wil de gemeente 33 bomen in Jutphaas Wijkersloot weghalen. Voor 21 bomen is de gemeente verplicht een omgevingsvergunning (kapvergunning) aan te vragen. Ter vervanging van deze bomen planten we ook dertien nieuwe bomen terug, misschien niet op dezelfde plek waar de oude bomen stonden maar wel in de buurt. Bewoners kunnen meedenken over de nieuw aan te planten soort bomen door een mail te sturen naar samendoen@nieuwegein.nl.

Vorig jaar hebben we een plan gemaakt voor het anders inrichten van stukken bos, het kappen van onveilige bomen en het verwijderen van struikgewas/opslag langs de sloten. Alle werkzaamheden die we uitvoeren, staan per wijk op de tekeningen aangegeven.

Hier leest u het volledige buurtbericht over het weghalen van bomen in Jutphaas-Wijkersloot. (pdf-bestand, 159 kb)

Aanvullende documenten:

Tekening 1:_BVC Jutphaas Wijkersloot_blad1. (pdf-bestand, 4,44 mb)

Tekening 2: BVC JUTPHAAS WIJKERLOOT 18 6 2020. (pdf-bestand, 195 kb)

Rapportage Boomwaardebepaling & Waardering Verwijderingsbelang Poortenaarlaan 19987. (pdf-bestand, 349 kb)

Rapportage Boomwaardebepaling & Waardering Verwijderingsbelang Poorternaarlaan 18999. (pdf-bestand, 364 kb)

Plan van aanpak bomenkap 25-juni-2019. (pdf-bestand, 62 kb)