Bomen

Gemeente Nieuwegein beheert bijna 37.000 bomen. Daarnaast staan er ook nog heel veel bomen in particuliere tuinen of bij kantoren en bedrijven. Nieuwegein is daardoor een groene gemeente en dat willen we graag zo houden.

Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Toch is het soms nodig om een boom te kappen:

 • De boom geeft overlast, bijvoorbeeld omdat de wortels omhoogkomen door het wegdek.
 • De boom staat in de weg. Inwoners kloppen geregeld bij de gemeente aan bij bouwwerkzaamheden.
 • De boom verdrukt een andere boom.
 • De boom is ziek.
 • De boom is gevaarlijk.

Daarnaast moeten soms bomen verdwijnen vanwege nieuwbouw of herinrichting van een straat of plein. We denken goed na of een boom gekapt mag worden. Het Boombeschermingsplan en de bomenverordening helpen bij het maken van een afweging.

 • In de bomenverordening staat wanneer een kapvergunning nodig is (omgevingsvergunning voor het kappen van een boom). Onder artikel 17 vindt u een link naar de bomenkaart en de bomenlijst.
 • In het Boombeschermingsplan (pdf, 1 MB) staat hoe de gemeente beslist of de kapvergunning wel of niet wordt verleend.

Wat betekent dit voor u?

Soms heeft u voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig. U leest hier meer over in de bomenverordening en het Boombeschermingsplan. Neem voor bijzondere gevallen contact op met de gemeente. Bel 14 030 en vraag naar de heer Westland.

U heeft geen omgevingsvergunning voor het kappen van een boom nodig als de omtrek van de boomstam dunner is dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond. Is de boom dikker? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dat doet u via de landelijke website Omgevingsloket online. Ook als u de boom voor het eerst wilt kandelaberen (snoeien), knotten of verplanten heeft u een vergunning nodig. Woont u buiten de bebouwde kom? Neem dan contact met ons op, want voor u gelden ook (niet-gemeentelijke) regels.

Het komt steeds vaker voor dat bomen, planten, struiken en tuinen plaats moeten maken voor bouwplannen of voor de aanleg van wegen of fietspaden. De Boombescherming geeft richtlijnen om dit groen te beschermen en te behouden. Wanneer dat niet mogelijk is, moeten er op een andere plek nieuwe bomen geplant worden. We betrekken bomen en planten al in een vroeg stadium bij een bouwplan. We werken met een stappenplan voordat we een kapvergunning verlenen:

 • We bepalen voor welke bomen een omgevingsvergunning nodig is en hoe belangrijk die bomen zijn voor de omgeving. Dit drukken we uit in punten.
 • Hebben de bomen meer dan 68 punten? Dan vragen we aan wij de initiatiefnemer of er geen andere mogelijkheden zijn om de bomen te behouden. Meer informatie vindt u in het Boombeschermingsplan Nieuwegein (pdf, 1 MB).
 • Kunnen we de bomen niet behouden, dan moet de initiatiefnemer zorgen voor aanplant van nieuwe bomen in het bouwgebied.
 • Is ook dat niet mogelijk? Dan moet de initiatiefnemer de financiĆ«le waarde van het groen betalen. Dan zorgen wij ervoor dat op een andere plek nieuw groen wordt aangeplant.

Dit geldt voor iedereen: particulier, projectontwikkelaar, gemeente enzovoort.   

Houd altijd rekening met de Wet natuurbescherming. Daarbij maakt het niet uit of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de kap. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u de boom niet mag kappen als daarin een bewoond vogelnest is. Dat geldt ook voor een nest van een vogelsoort die steeds naar dat nest terugkomt (bijvoorbeeld een spechtenhol). Kappen mag ook niet als vleermuizen de boom gebruiken of als er beschermde planten in groeien.

We bekijken een aanvraag voor een omgevingsvergunning kritisch. We kunnen een kapaanvraag op een aantal gronden weigeren. Bijvoorbeeld omdat de boom erg belangrijk is voor de natuur. Of omdat er beschermde dieren of planten in of op de boom leven. Ook als de boom belangrijk is voor onze cultuur, zoals een herdenkingsboom, kunnen wij een vergunning weigeren.

Wanneer wij een omgevingsvergunning willen verlenen, publiceren wij dit voornemen in het digitale Gemeenteblad. U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website onder Bekendmakingen en op Overheid.nl.

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het voornemen. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet wordt verleend. Als wij 1 of meerdere bomen kappen waar geen vergunning voor nodig is, informeren wij toch de omwonenden. Er is dan geen officiƫle inspraakprocedure, maar inwoners kunnen wel hun mening geven.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via de landelijke website Omgevingsloket Online. Dit kan alleen digitaal. Via het Omgevingsloket Online kunt u het volgende doen:

 • Vergunningcheck: nagaan of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit die u wilt gaan uitvoeren.
 • Uw vergunningaanvraag indienen. Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u DigiD nodig.

De omgevingsvergunning is gratis.

Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
E-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl

Het omgevingsloket werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 030 of via e-mail. De medewerker neemt dan binnen 1 werkdag telefonisch of per mail contact met u op.

Meer informatie