Bomen

Gemeente Nieuwegein beheert bijna 37.000 bomen. Daarnaast staan er ook nog heel veel bomen in particuliere tuinen of bij kantoren en bedrijven. Nieuwegein is daardoor een groene gemeente en dat willen we graag zo houden.

Toch is het soms nodig om bomen te kappen:

 • Omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld omdat wortels omhoogkomen door het wegdek.
 • Omdat ze in de weg staan Inwoners kloppen geregeld bij bouwwerkzaamheden.
 • Om de boom er naast groeiruimte te geven.
 • Omdat ze ziek zijn.
 • Of gemeente aan omdat ze een gevaar vormen boom vlak bij hun huis of in hun tuin graag weg willen hebben.

Daarnaast moeten soms bomen wijken voor nieuwbouw of herinrichtring van een straat of plein. Bomen zijn essentieel voor de omgeving, leefbaarheid van de stad en dragen bij aan de (beeld)kwaliteit van een straat of buurt. Daarom willen we zorgvuldig afwegen of een boom al dan niet gekapt mag worden. Om een goede afweging te kunnen maken zijn er twee instrumenten: het Boombeschermingsplan en de bomenverordening.

 • In de bomenverordening staat wanneer een kapvergunning nodig is (omgevingsvergunning voor het kappen van een boom).
  In de Bomenverordening onder artikel 17 vindt u een link naar de bomenkaart en de bomenlijst.
 • In het boombeschermingsplan (pdf-bestand, 1,32 mb) staat hoe de gemeente afweegt of de kapvergunning wel of niet wordt verleend.

Wat betekent dit voor u?

Soms heeft u voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig. U leest hier meer over in de Bomenverordening 2012 en in de Boombescherming. Het gaat om vaak voorkomende situaties. Neem voor andere gevallen contact op met de gemeente. Bel 14 030 en vraag naar de heer Westland.

U heeft geen omgevingsvergunning voor het kappen van een boom nodig als de omtrek van de boomstam dunner is dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond. Is de boom dikker? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dat doet u via de landelijke website Omgevingsloket online. Ook als u de boom voor het eerst wilt kandelaberen (snoeien), knotten of verplanten heeft u een vergunning nodig. Woont u buiten de bebouwde kom? Neem dan contact met ons op, want voor u gelden ook (niet-gemeentelijke) regels.

Dit geldt voor iedereen: particulier, projectontwikkelaar, gemeente enzovoort.   
Het komt steeds vaker voor dat bomen, planten, struiken en tuinen plaats moeten maken voor bouwplannen of voor de aanleg van wegen of fietspaden. De Boombescherming geeft richtlijnen om dit groen te beschermen en te behouden. Wanneer dat niet mogelijk is, moeten er op een andere plek nieuwe bomen geplant worden. We betrekken bomen en planten al in een vroeg stadium bij een bouwplan. We werken met een stappenplan vóór we een kapvergunning verlenen:

 • We bepalen voor welke bomen een omgevingsvergunning nodig is en hoe belangrijk die bomen zijn voor de omgeving. Dit drukken we uit in punten.
 • Hebben de bomen meer dan 68 punten? Dan vragen we aan wij de initiatiefnemer of er geen andere mogelijkheden zijn om de bomen te behouden. Meer informatie vindt u het bestand Boombescherming in Nieuwegein (pdf-bestand, 1,32 mb).
 • Kunnen we de bomen niet behouden, dan moet de initiatiefnemer zorgen voor aanplant van nieuwe bomen in het bouwgebied.
 • Als ook dat niet mogelijk is, moet de initiatiefnemer de financiële waarde van het groen betalen. Dan zorgen wij ervoor dat op een andere plek nieuw groen wordt aangeplant.

Houd bij de kap altijd rekening met de Wet Natuurbescherming. Of voor de kap van een boom nu wel of geen omgevingsvergunning nodig is. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u de boom niet mag kappen als daarin een bewoond vogelnest is. Dat geldt ook voor een nest van een vogelsoort die steeds naar dat nest terugkomt (bijvoorbeeld een spechtenhol). Kappen mag ook niet als vleermuizen de boom gebruiken of als er beschermde planten in groeien.

We bekijken een aanvraag voor een omgevingsvergunning kritisch. We kunnen een kapaanvraag op een aantal gronden weigeren. Bijvoorbeeld omdat de boom erg belangrijk is voor de natuur. Bijvoorbeeld omdat de boom huisvesting biedt aan een beschermde dier- of plantensoort. Ook als de boom belangrijk is voor onze cultuur, zoals een herdenkingsboom, kunnen wij een vergunning weigeren. Wanneer wij een omgevingsvergunning willen verlenen, publiceren wij dit voornemen in het Digitaal Gemeenteblad. U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website onder officiële publicaties. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het voornemen. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet wordt verleend. Als wij 1 of meerdere bomen kappen waar geen vergunning voor nodig is, informeren wij toch de omwonenden. Er is dan geen officiële inspraakprocedure, maar inwoners kunnen wel hun mening kenbaar maken.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via de landelijke website Omgevingsloket Online. Dit kan alleen digitaal (geen papieren formulieren).
Via het Omgevingsloket Online kunt u het volgende doen:

 • Vergunningcheck
  Nagaan of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit die u wilt gaan uitvoeren.
 • Indienen digitale vergunningaanvraag
  Het aanvraagformulier vult u in op de website Omgevingsloket. U verstuurt het formulier ook online.
  Voor het invullen van het aanvraagformulier op de website heeft u uw DigiD nodig.

De omgevingsvergunning is gratis.

E-mailadres: omgevingsloket@nieuwegein.nl
Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ
Postadres: Postbus 1, 3430 AA

Het omgevingsloket werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via 14 030 of via e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl. De medewerker neemt dan binnen één werkdag telefonisch of per mail contact met u op.

Meer informatie