Brand bedrijventerrein Liesbosch-Laagraven

Datum: maandag 30 oktober 2017

Op zondagavond 29 oktober brak er om 20.15 uur een brand uit in een pand op het bedrijventerrein de Liesbosch in Nieuwegein. Daarbij is asbest vrijgekomen. Een groot deel van het bedrijfsterrein is afgesloten en niet toegankelijk. Met man en macht wordt gewerkt aan het schoonmaken van het gebied. Zodra een bedrijfsterrein schoongemaakt is en door officiële instanties goedgekeurd is, wordt het vrijgegeven en is het weer voor publiek toegankelijk. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Interactieve kaart (situatie 14 december)

Klik op de kaart om in te zoomen. 

Vanaf vandaag is het voor fietsers eenvoudiger oversteken op de kruising van de N408. Vanaf de kruising met verkeerslichten is het bedrijventerrein Laagraven weer goed bereikbaar, ook per fiets.

Na de brand op bedrijventerrein de Liesbosch - Laagraven heeft de burgemeester op 30 oktober 2017 tijdelijk een noodverordening afgekondigd voor het gebied rond het bedrijventerrein. Deze noodverordening was nodig omdat het gevolg van de asbestbrand op het bedrijventerrein groot was.

De situatie rond het bedrijventerrein is inmiddels gewijzigd. Vele gebieden zijn schoongemaakt, de meeste wegen zijn asbestvrij en er zijn maatregelen getroffen om de nog besmette gebieden ontoegankelijk te maken. Ook zijn de meeste inwoners en ondernemingen op de hoogte van de reikwijdte van het besmette gebied. Vanwege deze redenen heeft de burgemeester de noodverordening op 24 november 2017 ingetrokken.

Vanaf vandaag is het pand en de parkeerplaatsen vrijgegeven en opent Down Under weer haar deuren voor het publiek. Het fietspad langs de Ravensewetering is nog niet geopend.

De parkeerplaats van Down Under is schoon gemaakt. De parkeerplaats en het gebouw binnen zijn vrijgegeven. Daarmee is het gebouw bereikbaar via de hoofdingang. Morgen zal er meer terrein vrijgegeven worden. Er worden dan hekken geplaatst op het terrein om de gebieden die nog schoongemaakt moeten worden af te zetten. Het pand kan daarna weer volledig open.


De groenstroken tussen Karwei en de sloot en de groenstroken langs de berm van de N408 ter hoogte van Laagraven 5 en de Makro en aan de zijde van het industrieterrein zijn gisteren ook vrijgegeven.

 

Het interactieve kaartje is aangepast.

Er wordt de laatste hand gelegd aan het schoonmaken van de berm langs de N408. Aansluitend wordt de Ravensewetering over de volle breedte schoongemaakt. Er wordt gestaag doorgewerkt aan daken en terreinen. Er is al veel schoongemaakt dat kan worden vrijgegeven. Morgenochtend zal het kaartje hierop worden aangepast.

Interactieve kaart
De interactieve kaart is aangepast, de afzettingen zijn hierop ongewijzigd.

Down Under
Er wordt hard gewerkt om Down Under asbest vrij te krijgen. Het voorterrein is daarbij al schoon gemaakt.

Bermen Ravensewetering
Vanaf de Ravensewetering is vandaag ook gestart met de schoonmaak van de bermen (de rijbaan is schoon). Er wordt daarbij gewerkt van Oost naar West.

Spitsknip weer in werking
De spitsknip is weer in werking, De Liesbosch is vanaf de Noordersluis alleen weer toegankelijk buiten de spitsuren.

Er is weer een stukje terrein in Laaggraven vrijgegeven en aangepast op de interactieve kaart.

Keet

De keet op de parkeerplaats van de Mc Donald’s is komend week weer open. Naast de beveiliging zijn medewerkers zijn aanwezig om vrijgaven van terrein te behandelen.

Spitsknip Liesbosch

Tot nu toe was het Liesboschterrein vanwege de werkzaamheden de hele dag bereikbaar via de Noordersluis. Vanaf maandag is de spitsknip weer in werking en is De Liesbosch vanaf de Noordersluis alleen weer toegankelijk buiten de spitsuren.

 

 

Vanmorgen is het fietspad rond de plas Laagraven vrijgegeven en ook is het weggedeelte Ravensewetering vanaf Koppeldijk tot aan het fietspad vrijgegeven. Er kan hierdoor weer een rondje om de plas gereden of gelopen worden.

 

Er wordt hard gewerkt aan daken en bermen. Van pand Laagraven 51-61 is het dak is schoon en wordt het er gewerkt aan het omliggende terrein van dit pand.

Vanmorgen zijn er zes bedrijfspanden vrijgegeven voor gebruik. Op de kaart staan deze panden met oranje aangegeven omdat op dit moment het dak nog schoongemaakt wordt. In en rond het pand is de asbest verwijderd en na een controle op de schoonmaak vrijgegeven. Het pand is daarmee weer in gebruik en de winkels zijn weer open, waaronder Karwei.

Wegen en bermen

De Ravenswade, parallel aan de Laagravenseweg, is sinds vrijdag weer open voor verkeer. Hierdoor het is het noordelijke deel van de Liesbosch weer bereikbaar. Het schoonmaken van de bermen langs de Liesboschkant aan de Laagravenseweg is naar verwachting dit weekend gereed. Daarna, kan op maandag gestart worden met het schoonmaken van de bermen aan de Laagravense kant en de bermen van de Ravensewetering. Het bosperceel ten zuiden van Laagraven is later aan de beurt. Met het huidige weerbericht (weinig wind, regen) is er weinig risico op verwaaiing en vallen de asbestresten met de vallende bladeren op het perceel zelf. Ook de watergangen in het gebied worden op een later moment schoongemaakt.

Sanering bedrijfsterreinen

Op het Liesboschterrein wordt momenteel gewerkt aan het schoonmaken van de daken op de bedrijfspanden, om te voorkomen dat dit gaat verwaaien. Op bedrijventerrein Laagraven hebben alle ondernemers opdracht gegeven om hun bedrijfsterreinen te laten onderzoeken. Veel rapporten zijn binnen en de eerste bedrijfspanden zijn inmiddels schoongemaakt en vrijgegeven. De komende dagen zal het gebied pand voor pand weer toegankelijk worden. Op deze website staat een kaart die de situatie aangeeft vanaf vrijdagochtend 3 november. Deze wordt maandag geactualiseerd.

Sein Veilig

Het schoonmaken van de bedrijfsterreinen is aan strikte regels gebonden. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen het onderzoek en de asbestsaneringen uitvoeren. Als het laboratorium uiteindelijk akkoord heeft gegeven op de controle zijn er geen risico’s meer voor de gezondheid. De gemeente haalt de hekken/linten weg en het bedrijfsterrein/pand is weer open voor bezoekers.

Beveiliging

Zolang delen van het gebied nog afgesloten zijn mag niemand zonder toestemming het terrein op. Er is bewaking aanwezig om daarop toe te zien.

Keet op het terrein

Op de parkeerplaats bij McDonald’s staat een witte keet met medewerkers van de gemeente. Ondernemers uit het gebied kunnen daar het hele weekend terecht voor goedkeuring van hun saneringsplannen.

Er is een nieuwe uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd. Deze is te vinden in het blok rechts boven op de pagina.

Woensdagavond 1 november zijn ondernemers in het getroffen gebied door gemeente en andere partijen geïnformeerd over wat er moet gebeuren voordat zij ook weer aan het werk kunnen. Ook heeft Stichting Salvage uitgelegd hoe de schadeafhandeling geregeld kan worden.

Saneren en vrijgeven

De eigenaren van de panden in het getroffen gebied zijn zelf verantwoordelijk voor het laten saneren van hun pand en perceel. Zij moeten dit door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf laten doen en daarna laten controleren. Zodra het vrijgegeven is voor gebruik, betekent dit dat er geen risico meer is voor de gezondheid.

Schadeafhandeling

Voor de kosten en de geleden schade moet de eigen verzekering in geschakeld worden. Die zal vervolgens de veroorzaker aansprakelijk stellen. De gemeente helpt door korte lijnen aan te bieden en daar waar mogelijk versnelling aan te brengen. U kunt contact opnemen met de gemeente voor contactgegevens van de veroorzaker. Dit kunt u doen door een email te sturen naar liesboschbrand@nieuwegein.nl.

Voor de schadeafhandeling van de gezamenlijke gebieden kunnen pandeigenaars via de VVE’s samen optrekken. Verzekeraars hebben hier ervaring mee en zorgen voor een goede verdeelsleutel.

Informatiepunt in het gebied

Bij de McDonalds ten zuiden van het Liesbosch gebied staat een keet van de gemeente (NB: er staat ‘Van Wijk’ op die keet). Hier kunnen ondernemers nu en tijdens de sanering terecht voor vragen. Dit doen we om de lijnen kort te houden en om als dat wenselijk is direct met ondernemers of andere belanghebbenden mee te kijken. Zo lang er asbest op de daken van de panden in het getroffen gebied ligt, is er risico op verwaaiing. De ‘randen’ van het gebied worden daarom tot alles schoon is gemonitord. Heeft u vragen, of denkt u asbest gevonden te hebben, kom dan naar de keet.

Provincie en gemeente zorgen  ervoor dat de toegangswegen  schoongemaakt worden.  Provincie is  bezig om de bermen langs de Provinciale weg N408 vrij van asbest te krijgen. Ook richt zij zich op het fietspad langs deze weg en de kleinere autoweg parallel langs de N408 richting het noorden van het Liesboschterrein. Hoe lang het opruimen gaat duren is niet in te schatten.
Het gespecialiseerde bedrijf Search heeft met meetploegen uitgebreid onderzoek gedaan naar waar asbest is aangetroffen. Het onderzoek van dit bureau toont onomstotelijk aan tot waar de asbest van deze brand terecht gekomen is. Het kan wel zijn dat in een groter gebied roetdelen terecht gekomen zijn. Deze deeltjes zijn lichter van gewicht en zijn daardoor verder verspreid. Op basis van meldingen die bij ons binnengekomen zijn, is een medewerker naar een aantal melders toegegaan en heeft daarbij geconstateerd dat dit soort roetdeeltjes geen asbest bevatten.

Bereikbaarheid

De Spitsknip bij Noordersluis blijft tot nader orde buiten werking en er is dus 24 uur doorgang mogelijk. Bovenstaande kaart is geactualiseerd. Bus 66 rijdt door het gebied.

Asbestsanering op bedrijventerrein

Het schoonmaken van de bedrijfsterreinen in het rode gebied wordt vanavond besproken met de eigenaren van de betreffende panden tijdens een besloten bijeenkomst. Eigenaren uit dit gebied kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via liesboschbrand@nieuwegein.nl. Zij ontvangen in de loop van de middag een uitnodiging met het programma en waar ze worden verwacht.

Overige vragen?

QA is geactualiseerd en staat op de website.

Alle ondernemers waar asbest aangetroffen is op hun terrein (binnen het rode gebied) zijn welkom op een informatiebijeenkomst op woensdag 1 november om 18:00 uur. Het is een besloten bijeenkomst alleen voor ondernemers in het rode gebied. De bijeenkomst gaat over asbestsanering.

U kunt u opgeven via het mailadres liesboschbrand@nieuwegein.nl. Vermeld uw bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan van ons een uitnodiging.

De adressen van de ondernemers waar het om gaat staan in deze lijst.

De Laagravenseweg, N408, en de Ravenswade zijn om 17:00 vandaag opengesteld. De Ravensewetering is vanaf 18:00 uur open tot aan de ingang van het bedrijventerrein Laagraven. Het noordelijkdeel van bedrijventerrein Laagraven is dan bereikbaar. De Ravensewetering is vanaf de ingang van het bedrijventerrein tot aan de Koppeldijk gesloten.

Hekken

Op het industrieterrein zijn er hekken en linten geplaatst om zijwegen af te sluiten als het om een gebied gaat waar wegen en bedrijven nog niet zijn schoongemaakt. Op het kaartje staat met rode vlakken de gebieden aangegeven die nog niet bereikbaar zijn.

De N408, de Laagravenseweg, is om 12:30 uur nog niet open voor verkeer. De reden voor deze vertraging is dat er hekken geplaatst moeten worden langs de wegen. Dit is de laatste actie voordat de weg toegankelijk gemaakt kan worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoelang het gaat duren voordat de hekken geplaatst zijn. 

Plaatsen hekken

De gemeente Nieuwegein plaatst in het gebied waar asbest is aangetroffen hekken langs de wegen. De reden hiervan is om te voorkomen dat auto’s door de bermen heen rijden en daarmee asbest zouden kunnen verspreiden. Het plaatsen van de hekken is de laatste actie voordat de Laagravenseweg (N408) toegankelijk gemaakt wordt.

De hekken worden op de volgende locaties geplaatst:

 • Ravensewetering tussen de Laagravenseweg en Laag Raven (toegangsweg bedrijventerrein Laagraven)
 • Op het bedrijventerrein Laagraven tussen Ravensewetering tot halverwege het terrein
 • Een deel van Ravenswade vanaf de Laagravenseweg

Schoonmaken van de bermen

Een aannemer en een gespecialiseerd bedrijf zullen daarna de bermen en de strook buitenlangs de hekken zo snel mogelijk reinigen. Vanaf de rijbaan voor vrachtwagens op de Laagravenseweg werkt de provincie door met het afschrapen en reinigen van de bermen. Hiermee wordt voorkomen dat fijne asbestdeeltjes kunnen worden verspreid door turbulentie van voorbijrijdende auto’s. Deze maatregel was niet mogelijk langs de N408 vanwege de intensiteit en frequentie van het verkeer al daar. De hekken worden verwijderd nadat ook deze bermen zijn gereinigd.

Noordelijk deel Laagraven

Het plaatsen van de hekken maakt het noordelijke deel van bedrijventerrein Laagraven bereikbaar voor ondernemers. De overige afzettingen blijven gehandhaafd en zullen worden verplaatst naarmate de schoonmaken van het terrein vordert.

Asbestsanering

Samen met de ondernemers op de bedrijventerreinen waar asbest is aangetroffen, werkt de gemeente aan het opstellen en uitvoeren van een saneringsplan gericht op het schoonmaken van de panden en terreinen van individuele bedrijven.

Niet bereikbaar

De bedrijven in het gebied Laagraven zijn nog niet bereikbaar. Hier zitten o.a. Makro, Gamma, Karwei, etc

We krijgen veel vragen van ondernemers over de toegankelijkheid van hun bedrijf en over de voortgang van de asbestsanering. Op dit moment hebben we nog niet meer informatie dan nu op de website staat. We zijn er hard mee bezig om antwoorden te kunnen geven op al deze vragen.  Om makkelijker in contact te kunnen treden met de bedrijven op bedrijventerrein Liesbosch Laagraven waar asbest aangetroffen is, vragen wij om alle bedrijven die in het rode gebied liggen (= asbest aangetoond op hun terrein) een mail met hun contactgegevens te sturen naar Liesboschbrand@nieuwegein.nl. Dit geldt ook als het bedrijf half in het rood en half in het groen ligt. Vermeld in de mail de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam persoon, volledig adres, mailadres, mobiele telefoonnummer en of u eigenaar of gebruiker bent van het pand.

Toelichting kaartje

Voor alle duidelijkheid: de kaart met de groene, oranje en rode vlakken zegt nog niets over de toegankelijkheid van het gebied. Het rode gebied geeft aan waar asbest aangetroffen is, oranje betekent dat de situatie nog niet geheel duidelijk is, groen betekent dat er geen asbest aangetroffen is. De groene gebieden zijn niet toegankelijk, behalve de Houtenseweg (409).

Vragen overige ondernemers in het gebied

We weten dat er ook veel vragen zijn van bedrijven in het naaste gebied eromheen over de toegankelijkheid van het gebied. De stand van zaken is nog altijd zoals begin deze ochtend gecommuniceerd via onze website. Zodra een groter deel van het gebied toegankelijk is (naar verwachting begin van de middag) communiceren we dat via www.nieuwegein.nl

Het asfalt van de Laagravenseweg (N408) is vannacht vrij van asbest gemaakt. Gaandeweg de nacht bleek het schoonmaken van de middenberm meer tijd te kosten. Gedurende de nacht zijn er meer mensen en materieel ingezet. Er wordt nu gewerkt aan het schoonmaken van de zijbermen. Op basis van de inspectie bij daglicht wordt bepaald of de weg schoon is en (gedeeltelijk) vrijgegeven kan worden. In de loop van de ochtend start de inspectie om te kijken of het schoon genoeg is om een rijbaan open te stellen. Dat kan alleen bij daglicht. Er wordt hard gewerkt om de hoofdrijbaan open te stellen. De N409 is open.

Er zal geprobeerd worden om delen van Laagraven (ten zuidoosten van knooppunt Hoograven) eerder dan om 12:30 uur te ontsluiten. Of en wanneer dit lukt is nu nog niet bekend. Dit zal worden vermeld op deze website en ook worden aangegeven via sociale media. 

De Laagravenseweg (N408) is dinsdag 31 oktober naar verwachting om 12.30 uur weer toegankelijk. Deze weg is vanaf maandag 30 oktober 2017 grotendeels afgesloten geweest vanwege asbestonderzoek en sanering. Hierdoor zijn Nieuwegein en Houten van en naar de A12 niet bereikbaar via afrit Hoograven. Hier gelden omleidingen. Het bedrijventerrein de Liesbosch-Laagraven blijft afgesloten vanwege asbestonderzoek en sanering. Dit zal enkele dagen duren. Om te zorgen dat mensen het gebied niet betreden heeft burgemeester Backhuijs vanaf maandag 30 oktober 19.00 uur een noodverordening ingesteld voor het gebied.

Eerder is gecommuniceerd dat de weg voor de ochtendspits weer vrij gegeven zou worden. De reden dat de openstelling van de weg later wordt, is omdat de saneringswerkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan in eerste instantie was ingeschat. Tevens is er nog een visuele inspectie noodzakelijk voordat de weg vrijgegeven kan worden. Dit kan alleen bij daglicht.

Noodverordening

Alle gebieden waar mogelijk asbest ligt, zijn afgezet met lint. De overige gebieden zijn schoon en veilig. Het is heel belangrijk dat mensen het afgezette gebied niet betreden. Daarom heeft burgemeester Backhuijs vanaf maandag 30 oktober 19.00 uur een noodverordering ingesteld. Het gaat om het gebied wat begrensd wordt door de volgende straten: Koppeldijk, Houtenseweg, Ravensewetering, Verkeersplein Laagraven en Ravenswade. Het gebied van de noodverordening kan worden aangepast afhankelijk van het onderzoek en de sanering. 

Meer informatie

 • Kijk voor meer informatie de liveblog op deze website of bel naar het KlantContactCentrum 14 030. Het telefoonnummer is dinsdag 31 oktober vanaf 07.00 uur bereikbaar. 
 • Voor meer informatie over gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid van de GGD regio Utrecht op telefoonnummer: 030-8507879, mailen naar mmk@ggdru.nl of kijken op de website: www.ggdru.nl.

De Laagravenseweg N408 is dinsdag 31 oktober naar verwachting om 12.30 uur weer toegankelijk. Eerder is een vroeger tijdstip gecommuniceerd. De reden dat het later is geworden is dat de saneringswerkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan in eerste instantie was ingeschat. Tevens is er nog een visuele inspectie noodzakelijk voordat de weg vrijgegeven kan worden. Dit kan alleen bij daglicht. 

Het gebied waar asbest gevonden is of waar het onderzoek nog niet afgerond is blijft afgesloten tot nader order. Maandagavond en  de daarop volgende nacht wordt het gebied beveiligd.

Er wordt naar de mogelijkheden gekeken of het mogelijk is om dinsdag het bedrijventerrein Laagraven te ontsluiten, zodat het noordelijk deel van Laagraven waar geen asbest gevonden is toegankelijk is.

Het streven is om de provinciale weg en de overige aansluitende wegen te krijgen voor 6 uur dinsdagochtend wanneer de spits van start gaat. De mogelijkheid bestaat dat er dinsdag overdag in het licht in de bermen nog controles uitgevoerd worden. 

Burgemeester Backhuijs: “We werken met man en macht om het gebied schoon te krijgen. Onze eerste prioriteit is het schoonmaken van de N408. Het is een groot gebied en het moet zorgvuldig gebeuren. Het schoonmaken van het hele gebied en de gebouwen die daar staan, kan nog dagen duren. Dat is heel vervelend maar het is overmacht.”

Verneveling van het gebied waar asbest is gevonden heeft nog niet plaatsgevonden omdat het nog nat genoeg was. Mocht het noodzakelijk zijn, zal er alsnog tot verneveling worden overgegaan. 

Het zal dinsdag duidelijk worden of er bij Down Under asbest aangetroffen is. Op het volkstuincomplex naast Down Under is asbest aangetroffen. Ten noorden van de A12 ligt ook een volkstuincomplex, maar daar is geen asbestgevaar. Dit complex ligt ruim buiten het getroffen gebied.

Er zijn vragen binnengekomen van mensen die net buiten het afgesloten gebied hun bedrijf hebben over hoe wij weten dat er bij hun geen asbest aangetoond is? Het gebied is vandaag onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf. Als uw bedrijf buiten het afgesloten gebied ligt betekent dat, dat daar geen asbest aangetroffen is.

De gemeente heeft maandagmiddag met het bestuur van de VVE Groothandelscentrum Midden Nederland gesproken. Zij zijn op de hoogte gesteld van de meest actuele informatie. Maandagavond zal de gemeente nogmaals contact met het bestuur opnemen over de meest actuele stand van zaken over wanneer het terrein weer toegankelijk is voor de ondernemers.

De gemeente is in overleg met de eigenaar van het brandgebied om te bepalen hoe het asbest het beste opgeruimd kan worden. Zodra daar meer over bekend zal dat op deze website worden geplaatst. 

Een ieder die een schadeclaim heeft, moet contact opnemen met zijn/haar eigen verzekeringsmaatschappij. De verzekering zal dit verder afhandelen met degene die aansprakelijk is. 

Mocht u nog vragen hebben: de gemeente is dinsdagmorgen vanaf 7.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 030.

Er komen veel vragen binnen van ondernemers op het bedrijventerrein Liesbosch Laaggraven over het schoonmaken van het terrein. Wij zijn bezig om uit te zoeken hoe dit het beste georganiseerd kan worden voor de ondernemers. Hou de website in de gaten voor de laatste informatie.

Er wordt met man en macht gewerkt om de Provinciale weg, de Laagravenseweg, schoon te maken. Het verharde deel van de weg is naar verwachting vanavond schoon. Maar er liggen ook astbestdelen in de berm. De nacht wordt gebruikt om de berm af te graven. Getracht wordt om de weg vrij te geven vóór de ochtendspits. De meest actuele informatie wordt geplaatst op de website. Hou de website van de gemeente in de gaten of de weg daadwerkelijk weer open is.

Op een aantal plaatsen rondom de brandplek is het onderzoek naar asbest nog niet afgerond. Op enkele wel onderzochte plaatsen is al gestart met het opruimen van asbest zoals de Laagravenseweg, de provinciale weg. Het streven is om deze weg zo snel mogelijk toegankelijk te hebben zodat het verkeer kan doorstromen. Dit geldt ook voor de Ravenswade. Daarna zal zo snel mogelijk de Ravenswetering schoongemaakt worden, zodat ook achtergelegen gebied bedrijventerrein Laagraven toegankelijk wordt. Bedrijven die binnen het afgesloten gebied liggen en vragen hebben over het schoonmaken van hun terrein kunnen hierover de gemeente benaderen via 14030.

Het volkstuinencomplex naast Down Under is niet toegankelijk. De eigenaren kunnen het terrein niet op. Wij zoeken uit wat de consequenties zijn voor de volkstuinen.

Het kan nog enkele dagen duren voordat het hele gebied wordt vrijgegeven. Zodra delen van het gebied schoon zijn, worden die vrijgegeven. Deze informatie plaatsen we ook op onze website. De gemeente Nieuwegein onderhoudt contact met de bedrijven via de vier VVE’s van het bedrijventerrein. Bedrijven die vragen hebben, kunnen bellen naar het KCC 14 030.

Het pand dat afgebrand is ligt op voormalig veilingterrein aan Ravenswade 38-40. Het is niet het distributiegebouw van AH. 

Voor meer informatie over gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid van de GGD regio Utrecht op telefoonnummer: (030) 850 78 79

Beschikbaar voor publieksvragen over gezondheid. 

Algemene boodschap: Onderzoek naar asbestverspreiding en wat te doen
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de verspreiding van asbest. Deze verspreiding zal naar verwachting beperkt blijven tot het industrieterrein en niet de woongebieden. Brandresten en roetdeeltjes in de tuin buiten dit gebied kunt u verwijderen met handschoenen; wast u daarna de handen met water en zeep. (zie ook onderstaande Q&A)

Het schoonmaken van de openbare ruimte zal naar verwachting enkele dagen duren.

Meer informatie:
https://www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/milieu-en-gezondheid-inwoners/rook-en-roet-bij-branden.html Telefoonnummer voor vragen over uw gezondheid in relatie tot de asbest: (030) 850 78 79 mail mmk@ggdru.nl. Met algemene vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 030.

Asbest 

 1. Wat is asbest?
  Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot het verbod in 1993 vaak gebruikt om zijn gunstige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen en isolerend. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in cement golfplaten. Daarom komt het in veel gebouwen en woningen voor. In de meeste gevallen gaat het om hechtgebonden asbest. De vezels zitten dan vast in het materiaal en alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd, komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren. Ook wanneer het materiaal breekt, zoals bij een brand, kunnen er asbestvezels vrijkomen. 

 2. Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?
  Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan, afhankelijk van hoeveelheid vezels die wordt ingeademd, op den duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken.  

 3. Wat is de kans op ziekte door asbest?
  Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op kanker wordt groter bij het langdurig inademen van grote hoeveelheden asbestvezels. Als iemand op één dag veel asbestvezels inademt (zoals kan gebeuren bij een brand met asbest), is de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar. Het grootste risico van asbest is aanwezig als iemand lange tijd grote hoeveelheden asbestvezels inademt. Dit vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, iedere werkdag, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd, zoals bij het schoonmaken van remvoeringen of in de scheepsindustrie.

  Blootstelling aan een kankerverwekkende stof zoals asbest moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen.  

 4. Zijn er gezondheidsrisico’s voor omwonenden?
  Van asbest is bekend dat het vrijkomen van losse vezels, bij inademing, een risico voor de gezondheid kan vormen. Omdat de blootstelling aan losse asbestvezels tijdens de brand voor u waarschijnlijk van korte duur is geweest, is het extra risico dat u hebt gelopen op het krijgen van kanker gedurende de brand verwaarloosbaar klein.   

 5. Hoe kunt u bij een brand in contact komen met asbest?
  Asbest is vooral toegepast in de vorm van hechtgebonden asbestcementproducten. Als dit asbesthoudend materiaal door brand kapot gaat kunnen asbestvezels vrijkomen. De asbestvezels worden met de rookpluim meegevoerd. Als u in de rookpluim heeft gestaan heeft u mogelijk asbestvezels ingeademd.  

  Door de hitte van de brand kan het asbesthoudend materiaal ook uiteenspatten. Hierbij kunnen kleine stukjes (flinters) asbesthoudend materiaal vrijkomen. Deze flinters zijn te groot om in te ademen. Als de flinters, die erg kwetsbaar zijn, kapot worden gelopen of gereden kunnen wel asbestvezels vrijkomen. Als dit buiten gebeurt zal dit zelden leiden tot een meetbare hoeveelheid asbestvezels in de lucht. Dit komt omdat buiten snel verdunning van de vezels in de lucht optreedt. Wanneer de flinters bijvoorbeeld via de schoenen in een woning terecht komen, zou binnenshuis wel blootstelling aan asbestvezels kunnen optreden.  

  Geregeld worden in woningen en andere gebouwen ook niet-hechtgebonden toepassingen, zoals amosiethoudende platen, aangetroffen. Niet-hechtgebonden wil zeggen dat de asbestvezels niet goed vastzitten in een ander materiaal zoals cement. Deze materialen spatten niet uiteen en verspreiden zich hierdoor tijdens een brand veel minder naar de omgeving. Daarentegen kan de asbestvezelconcentratie op de brandlocatie zelf wel verhoogd zijn. 

 6. Verbranden de asbestvezels niet bij een brand?
  Omdat asbest bestand is tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten, blijven bij een brand de eigenschappen en daarmee de risico's van de asbestvezels behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/papier, kunststof of cement) raakt vaak zeer zwaar beschadigd, verbrandt of spat uiteen tot kleine stukjes (flinters). Meestal verspreiden deze asbesthoudende restanten zich in de omgeving van de brand.  

 7. Zit er nog asbest in de lucht?
  Na de brand zijn er geen meetbare hoeveelheden asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels zullen zijn weggewaaid en brandresten met asbest erin (kleine stukjes of flinters) zullen op de grond liggen. Door over brandresten heen te rijden of te lopen, kunnen de brandresten verbrokkelen waardoor mogelijk asbestvezels vrijkomen. Daarom is het niet verstandig om er doorheen te lopen tot het goed is opgeruimd. 

 8. Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt?
  De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang deze resten niet verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen van de brandresten kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen te lopen of te rijden, of als het op een onvoorzichtige manier wordt opgeruimd. Daarom is voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.

   

De instructies ‘ramen/deuren sluiten en ventilatiesysteem uitzetten’ gelden alleen voor panden in het afgesloten gebied. Deze gelden dus niet voor de andere gebieden/wijken in Nieuwegein of omgeving.

Een deel van bedrijventerrein Liesbosch Laagraven is bereikbaar. Het gaat om het gebied ten westen en ten zuiden van Ravenswade. De toegang is via de Noordersluis. Alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (personenauto's, bestelbusjes. GEEN vrachtverkeer!).

De wegafsluiting geeft ook hinder voor het openbaar vervoer (Qbuzz).

Bedrijventerreinen de Liesbosch & Laagraven is niet bereikbaar in verband met brand en asbestonderzoek; dit duurt waarschijnlijk de hele dag.

 • A12 niet bereikbaar via Laagravenseweg vanuit Houten en Nieuwegein
 • N408 in beide richtingen afgesloten

Omleidingsroutes:

 • Nieuwegein via A.C. Verhoefweg
 • Houten via Limesbaan (N421) of via De Staart 

Vanwege een asbestonderzoek zijn er de komende uren een aantal wegen afgezet rondom bedrijventerrein de Liesbosch:

De Laagravense weg (N408) tussen verkeersplein Hooggraven (afslag 18 van de A12) en de Houtenseweg is komende uren in beide richtingen afgesloten. 

 • De Koppeldijk ter hoogte van de Utrechtseweg is voor al het verkeer gesloten.
 • De fietspaden gelegen aan de Waijensedijk ter hoogte van de Fortweg, het Seychellenpad ter hoogte van de Koppelbrug en het Liesboschpad ter hoogte van de A12 zijn afgesloten.
 • De Ravenswade is op 2 plekken afgesloten.
 • Bedrijventerreinen Liesbosch & Laagraven is waarschijnlijk nog de hele dag niet bereikbaar.

Verkeer kan de Liesbosch beperkt bereiken. Verkeer van en naar Houten via Limesbaan (N421) of via DE Staart. Inwoners van Nieuwegein wordt verzocht de Pletterburgerbaan en de Laagravenseweg te mijden. Inwoners van Houten wordt verzocht de Utrechtseweg en de Laagravenseweg te mijden.

Grote brand bedrijventerrein Liesbosch

Op zondagavond 29 oktober brak er om 20.15 uur een brand uit in een pand op het voormalige veilingterrein op het bedrijventerrein de Liesbosch in Nieuwegein. Het pand is volledig afgebrand. De oorzaak van de brand is tot op dusver onbekend. Volgens de brandweer zou het pand binnenkort gesloopt worden en stond zo goed als leeg. Om 01.30 meldde de brandweer dat de brand meester was, maar dat het nablussen nog tot in de ochtend zal duren. Het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten blijft voorlopig staan.

Asbest

Omdat er asbest platen in het dak van het gebouw zaten, is er tijdens de brand asbest vrijgekomen. Het eerste onderzoek van de brandweer gaf aan dat de verspreiding van het asbest zich in eerste instantie beperkt heeft tot het afgezette gebied. Tevens is er een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die momenteel vervolgonderzoek doet naar het exacte verspreidingsgebied van de asbestdeeltjes. Dit kan betekenen dat het uiteindelijke verspreidingsgebied groter wordt dan de brandweer in eerste instantie heeft aangegeven.   

Afgezet gebied

De komende periode zal het gebied rondom het afgebrande distributiecentrum afgezet zijn in verband met het verwijderen van de asbest.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het KlantContactCentrum van Nieuwegein: 14 030.