Adoptie

Bij de gemeente kunt u geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat.
Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente (gemeente waar het kind is geboren) automatisch bericht van de griffier. Is het geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Van die gemeente krijgt u bericht over de aangebrachte wijzigingen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvullende informatie

De folder "adoptie van een kind in Nederland" kunt u downloaden via de website van de Rijksoverheid.