Erkenning kind

U kunt uw kind voor of na de geboorte erkennen, maar we raden u aan om dit voor de geboorte al te regelen. Zo heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of een duomoeder. Ook kan het meteen vanaf de geboorte uw naam krijgen.

Afspraak maken erkenning kind

Heeft de moeder niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft de erkenning door een Nederlandse ouder gevolgen voor de nationaliteit van het kind. Tot 7 jaar krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft. Vanaf 7 jaar moet de erkenner met een DNA-test bewijzen dat hij de biologische vader is. Als hij dit niet wil, maar hij heeft gedurende 3 jaar het kind verzorgd en opgevoed, dan kan voor het kind alsnog de Nederlandse nationaliteit worden gekozen (optie).

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de erkenning van uw kind, zoals over erkenning door de vader of duomoeder, keuze van de achternaam en belangrijke voorwaarden bij erkenning.
Bij erkenning van een kind tot 16 jaar moet de moeder toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven.

Bij de erkenning van het eerste kind kunt u de achternaam kiezen. De keuze voor de achternaam kan alleen tegelijk met de erkenning. Alle volgende kinderen uit de relatie krijgen dezelfde achternaam. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de erkenner, dan moet de biologische moeder mee naar het gemeentehuis. Bij de erkenning van volgende kinderen uit de relatie kan de moeder schriftelijk toestemming (pdf-bestand, 30 kb) geven.

Door de erkenning van het kind bent u nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Dien daarvoor een verzoek in bij de rechtbank voor ouderlijk gezag. U heeft hier toestemming van de moeder voor nodig.

Meer informatie op www.rechtspraak.nl

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner.
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Indien van toepassing   

  • Schriftelijke toestemming bij erkenning volgend gezamenlijk kind.
  • Geldig identiteitsbewijs te erkennen kind vanaf 12 jaar (kind moet meekomen).
  • De erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De erkenner is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.