Participatieverklaringstraject (PVT traject)

Het participatietraject is bestemd voor nieuwkomers in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioen/AOW gerechtigde leeftijd, die op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren. Zij dienen te zijn ingeschreven bij de gemeente en hebben vanaf het moment van inschrijving een jaar om alle bijeenkomsten en activiteiten in het participatieverklaringstraject te volgen.

De meeste asielstatushouders en gezinsmigranten moeten het Participatieverklaringstraject afleggen als onderdeel van het inburgeringstraject. Indien u het niet zeker weet kunt u inloggen op het inburgeringsportaal van DUO: www.inburgeren.nl/inloggen-mijn-inburgering/ om te controleren waar u aan moet voldoen om in te burgeren.

De gemeente moet het Participatieverklaringstraject aanbieden. Namens de gemeente voert Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein (SVN) het Participatieverklaringstraject uit. Het traject bestaat uit een drietal workshops waarbij u kennismaakt met de Nederlandse kernwaarden. Daarnaast wordt uitleg over de grondwet gegeven, het verschil tussen democratie en een rechtstaat besproken en het belang van verkiezingen aangegeven. Bezoeken aan organisaties of instellingen waarbij deze kernwaarden worden uitgeoefend kan onderdeel zijn van het traject. Aan het einde ondertekent u de Participatieverklaring.

Indien u PVT-plichtig bent stuurt u een e-mail naar info@steunpuntvluchtelingen.nl onder vermelding van ‘aanmelden Participatieverklaringstraject’ met uw contactgegevens, uw taalvoorkeur en uw termijn om te voldoen aan de PVT plicht. Steunpunt Vluchtelingen plaatst u op de lijst en bij voldoende aanmeldingen start er weer een traject waarvoor u wordt uitgenodigd. De workshops vinden meerdere keren per jaar plaats. Indien u minimaal twee maanden voor het einde van uw termijn zit en nog geen uitnodiging heeft gehad om te starten kunt u contact opnemen met de gemeente via het contactformulier t.a.v. Selina van der Meer.

Terug naar

Meer informatie