Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Na het opmaken van deze akte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Hiervoor geeft de gemeente een verlof af.

Afspraak maken

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. U neemt dan het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

Is een kind levenloos geboren na een zwangerschap van meer dan vierentwintig weken? Dan moet u binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De vader en de moeder mogen aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of de begrafenisondernemer. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van levenloos geboren kind op. 

Akte van levenloos geboren kind vervalt in 2017

De registratie van deze kinderen in de overheidsadministratie gaat veranderen. De akte van een levenloos geboren kind komt te vervallen en wordt vervangen door een geboorteakte met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Het is nog onbekend per wanneer deze verandering in werking treedt, omdat de procedure tot het wijzigen van deze registratie enige tijd in beslag neemt.

Kind overlijd binnen 3 dagen na de geboorte

Is een kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan kan de aangifte gedaan worden door zowel de ouders als de begrafenisondernemer in de gemeente daar waar het feit heeft plaatsgevonden. Er worden een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. Neemt u hiervoor contact op met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 030. 

Is een inwoner uit Nieuwegein in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is.