Omwisselen buitenlands rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u een rijbewijs dat buiten Nederland aan u is afgegeven omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woont en over een geldige verblijfstitel beschikt. Een voorwaarde voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs is dat het geldig moet zijn op het moment van de aanvraag. Een rijbewijs van buiten de EU/EER moet bovendien zijn afgegeven in een periode van één jaar waarin de aanvrager ten minste 185 dagen in het land van afgifte woonde.

Op de website van de RDW vindt u meer informatie over het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs.

U kunt een afspraak maken via de website of via telefoonnummer 14 030.