Vreemdelingenpaspoort

U woont in Nieuwegein, u heeft niet de Nederlandse nationaliteit en kunt geen paspoort krijgen van uw land van herkomst. Dan kunt u misschien een vreemdelingenpaspoort krijgen. U kunt ermee naar het buitenland reizen, maar niet naar uw land van herkomst.
Voor dit paspoort moet u 3 keer naar het Stadshuis komen.

Bent u geregistreerd als vluchteling? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort krijgen, maar wel een vluchtelingenpaspoort.

 • U staat in­ge­schre­ven in Nieuwegein.
 • U hebt een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.
 • U kunt laten zien dat u van uw land van herkomst geen pas­poort kunt krij­gen. Of dat u vluch­te­ling bent, maar geen vluch­te­lin­gen­sta­tus hebt.

U kunt pas een vreemdelingenpaspoort aanvragen als de IND goedkeuring heeft gegeven. Zo werkt het:

 1. Afspraak maken
  Maak een afspraak op het Stadshuis. Neem de nodige documenten mee
  (zie hieronder).
   
 2. Wachten
  Wij sturen uw aanvraag naar de IND. Zij beoordelen uw verzoek. Dit kan 2 tot 4 maanden duren.
   
 3. Brief met beslissing
  Wij sturen u een brief met de beslissing. Hierin staat of u het paspoort kunt aanvragen of niet.
   
 4. Opnieuw afspraak maken
  Positief bericht? Maak weer een afspraak, nu om het paspoort aan te vragen. U krijgt een afhaalbewijs mee.
   
 5. Ophalen
  Na 5 werkdagen: paspoort ophalen bij de receptie. Neem uw afhaalbewijs mee.
  U hoeft deze keer geen afspraak te maken.

Ga steeds zelf naar het Stadshuis. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen.

Maak uw afspraak >

Bij de 1e afspraak op het Stadshuis moet u meenemen:

 • Verblijfsvergunning.
 • Bewijs dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Bijvoorbeeld een brief van de ambassade.
 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft. Ook als ze verlopen zijn. Paspoorten met gaten hoeft u niet mee te nemen (deze zijn ongeldig).

Bij de 2e afspraak neemt u mee:

U betaalt bij de 2e afspraak. Wij geven u een afhaalbewijs mee, voor als u uw paspoort komt ophalen.

Maak uw afspraak >

 • Brief met beslissing: 2 tot 4 maanden.
 • Paspoort ophalen: na 5 werkdagen. Of eerder, als u een sms-bericht heeft gekregen.

Een spoedaanvraag is niet mogelijk.

Vreemdelingenpaspoort: € 56,55

Maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van uw verblijfsvergunning. U kunt ermee naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Vreemdelingenpaspoort aanvragen voor een kind jonger dan 18 jaar:

 • Neem uw kind mee naar het Stadshuis, bij beide bezoeken. Dus als u het paspoort aanvraagt en als u het ophaalt.
 • Neem (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs mee van beide ouders. Of van de personen met het ouderlijk gezag.
 • Zorg voor officiële toestemming van de ouders of verzorgers. 

Indienen toestemmingsformulier reisdocument

Kosten: € 56,55

Online melden (sneller)

Is uw paspoort gestolen of bent u hem kwijtgeraakt? Doe online een melding. Dit is de snelste manier om hem ongeldig te verklaren. Maak daarna nog een afspraak om een nieuw paspoort aan te vragen.

Direct melden >

Melden aan de balie

Op het Stadshuis melden kan ook. U vult dan een verklaring van vermissing in. Heeft u aangifte gedaan bij de politie? Neem dan het proces-verbaal mee. Daarna kunt u meteen een nieuw paspoort aanvragen.

Maak uw afspraak >

Paspoort teruggevonden

Vindt u uw paspoort terug? Helaas kunt u die niet meer gebruiken. Lever het ongeldige paspoort altijd in op het Stadshuis. U kunt hem afgeven bij de receptie. Een afspraak maken is niet nodig.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt aanvragen voor een vreemdelingenpaspoort.