Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Op deze pagina vindt u alle informatie. Let op: aangescherpte maatregelen in verband met corona. Bekijk hier de actuele regels. 

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, doet u een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 14 030.

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan, doet u een melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw). U kunt dit schriftelijk, per mail of persoonlijk doorgeven in de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap aangaat. De melding doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar voor de huwelijksdatum of datum van het geregistreerd partnerschap.

In onze gemeente is het mogelijk om uw huwelijk/geregistreerd partnerschap te laten voltrekken door een éénmalig Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS). Deze persoon dient reeds beëdigd en benoemd te zijn als Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS).

Het kenbaar maken van uw huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw) regelt u schriftelijk door beiden het formulier (pdf-bestand, 180 kb), in te vullen en te ondertekenen. Dit moet minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit, bent geen gemeenschapsonderdaan of u hebt geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd of u bent permanent woonachtig in het buitenland, dan dient u dit formulier (pdf-bestand, 199 kb), in te vullen en te ondertekenen.

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 030.

Na ontvangst van uw melding zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

In Nieuwegein werken we op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website of via het telefoonnummer 14 030.

U neemt of stuurt de volgende bijlagen mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs van u beiden.
 • Een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4).
 • Het ingevulde formulier.

Kies naamgebruik

Echtgenoten en geregistreerd partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Voor het gebruik van de achternaam zijn 4 mogelijkheden:

 • Alleen uw eigen achternaam;
 • Eerst uw eigen naam, gevolgd door de achternaam van uw partner.
 • Eerst de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam.
 • De naam van uw partner in plaats van uw eigen achternaam.

Naamsvermelding

 • Met naam wordt bedoeld: het gebruik van de achternaam in het maatschappelijk verkeer.
 • In het huwelijksboekje of boekje geregistreerd partnerschap wordt bij geslachtsnaam altijd uw eigen achternaam vermeld.
 • Op documenten zoals een paspoort of rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel met vermelding van de naam van uw echtegeno(o)t(e) of geregistreerde partner.

Woont u niet in gemeente Nieuwegein dan moet u na uw huwelijk of partnerschapsregistratie uw naamgebruik doorgeven aan uw woongemeente.

Wijziging naamgebruik

Via dit formulier kunt u de wijziging van uw naamgebruik (pdf-betands, 199 kb), doorgeven.

Op de website van de Rijksoverheid staat waar u aan moet denken als u in het buitenland gaat trouwen. Informeer altijd bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit.

Verklaring huwelijksbevoegdheid
Om in het buitenland te trouwen kan een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig zijn. In dit internationale document staat dat volgens Nederlands recht in het buitenland mag worden getrouwd. Deze verklaring vraagt u aan bij uw woongemeente, of waar u het laatst gewoond hebt in Nederland dit kan alleen op afspraak.

Gratis

U kunt gratis trouwen:

 • De ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie max. 10 à 15 minuten).
 • Het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer op het gemeentehuis.
 • Het gezelschap bestaat uit maximaal 6 personen (inclusief bruidspaar en getuigen).

Eenvoudig

U kunt eenvoudig trouwen tegen een gereduceerd tarief:

 • De ambtenaar burgerlijke stand beperkt zich tot de wettelijke formaliteiten. Er is dus geen sprake van een persoonlijke toespraak (duur ceremonie maximaal 10 à 15 minuten).
 • Het huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal op het gemeentehuis.
 • Het gezelschap bestaat uit maximaal 25 personen (inclusief bruidspaar en getuigen).
Dag en locatieTarief 2021
Op werkdagen in de trouwzaal van het Stadshuis
tussen 09.00-17.00 uur
€ 487,00
Op zaterdag in de trouwzaal van het Stadshuis
tussen 09.00-17.00 uur
€ 630,20
Huwelijk maandagmorgen om 09.00 en 09.30 uurGratis
Verkorte ceremonie (alleen formaliteiten <15 minuten
(geen parkeerontheffing mogelijk voor trouwauto) in de trouwzaal
alleen op maandag om 10.00 uur en 10.30 uur
€ 171,90
Huwelijk en partnerschapsregistratie op locatie 
Op locatie op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur€ 586,70
Op locatie op zaterdag tussen 09.00-17.00 uur€ 744,70
Op locatie op zon- en feestdagen tussen 09.00-17.00 uur€ 801,90
  
Kosten aanstelling eenmalig buitengewoon
ambtenaar Burgerlijke Stand
€ 137,50
Trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje€ 28,70
  
Afschrift van de Burgerlijke Stand€ 14,00
Verklaring huwelijksbevoegdheid€ 24,60
Uittreksel van de Burgerlijke Stand€ 14,00
Meertalig uittreksel van de Burgerlijke Stand€ 14,00
Attestatie de Vita (meertalig)€ 14,00

Voorwaarden trouwen

 • U moet allebei 18 jaar of ouder zijn.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar trouwen. Dit geldt ook voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen. Neef en nicht mogen alleen trouwen na een beëdigde verklaring dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of rechtbank.

Meer informatie:
Op www.rijksoverheid.nl staat waar u aan moet denken als u gaat trouwen in het buitenland. 

Overige informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk:

 • De gemeente maakt een akte van omzetting op.
 • De akte wordt opgenomen in het register van huwelijken.
 • Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en is het huwelijk een feit.

Naamgebruik veranderen

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, verandert het naamgebruik niet. Als u dit wilt veranderen, moet u opnieuw een verzoek indienen bij uw woongemeente.

Trouwen in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Zie de website van de Rijksoverheid

Gerelateerde informatie