Digitaal aanvragen Afschrift akte Burgerlijke Stand

Bent u geboren in Nieuwegein, Vreeswijk of Jutphaas, dan kunt u nu uw geboorteakte digitaal aanvragen.
Na betaling via Ideal krijgt u de geboorteakte binnen enkele werkdagen thuis gestuurd.

Afschrift akte aanvragen met DigiD en Ideal

Afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een kopie van een akte uit één van de registers van de Burgerlijke Stand die voor echt wordt verklaard. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden, een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand krijgen. U kunt het afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand op 3 manieren aanvragen. Per mail, per post of bij loket Burgerzaken. U dient hiervoor een afspraak te maken.

U kunt uw aanvraag ook door iemand anders laten indienen als u diegene daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt het afschrift namens u aan bij de balie van Burgerzaken in de Stadswinkel.

Afspraak maken

Per post, Gemeente Nieuwegein, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
U dient een schriftelijk verzoek in voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum). Graag ook het adres en telefoonnummer vermelden waar wij het afschrift naar toe kunnen sturen.

Per e-mail: burgerzaken@nieuwegein.nl
U dient een verzoek in voorzien van uw handtekening met daarin aangegeven wat u nodig heeft en voor wie (naam en geboortedatum). Graag ook het adres en telefoonnummer vermelden waar wij het afschrift naar toe kunnen sturen.

Afschrift akte van de Burgerlijke Stand: € 13,80.

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Eventueel een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u het afschrift aan te vragen) met een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
  • Bij aanvraag betalen. U kunt bij ons pinnen.