Bewijs van in leven zijn

Soms heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. Het bewijs is alleen te gebruiken in Nederland.

Afspraak maken

Heeft u een afspraak bij het loket Burgerzaken? Neem dan het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Eventueel een brief van het pensioenfonds.

Een bewijs van in leven zijn kost € 13,90.

U kunt het bewijs ook schriftelijk aanvragen. Stuur dan het volgende op:

  • Kopie van uw legitimatiebewijs.
  • Uw adres.
  • Uw handtekening.

Stuur uw aanvraag naar burgerzaken@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Vraagt u het bewijs voor iemand anders aan? Neem dan mee of stuur naar ons op:

  • Schriftelijke machtiging, inclusief kopie legitimatiebewijs van de ander.
  • Uw legitimatiebewijs (of een kopie daarvan).

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 030.
Of stuur een e-mail naar burgerzaken@nieuwegein.nl.