Geboorteakte aanvragen

Bent u geboren in Nieuwegein, Vreeswijk of Jutphaas? Dan kunt u uw geboorteakte digitaal aanvragen. Na betaling via Ideal krijgt u de geboorteakte binnen enkele werkdagen thuis gestuurd. 

Geboorteakte aanvragen

Afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand

U kunt ook een huwelijksakte of overlijdensakte bij de Burgerlijke Stand aanvragen. U krijgt dan een afschrift van de akte, oftewel een kopie. Aanvragen kan op 3 manieren: per e-mail, per post of bij loket Burgerzaken. U moet hiervoor een afspraak maken.

U kunt uw aanvraag ook door iemand anders laten indienen. U moet deze persoon dan hiervoor machtigen. De gemachtigde vraagt het afschrift namens u aan bij de balie van Burgerzaken in de Stadswinkel.

U kunt alleen een afschrift van de geboorteakte, overlijdensakte of huwelijksakte krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Afspraak maken

Beschrijf welke akte u nodig heeft en voor wie (naam, geboortedatum en telefoonnummer). Vermeld ook het adres waar wij het afschrift naartoe kunnen sturen. Vergeet ten slotte uw handtekening niet.

Mail de aanvraag naar burgerzaken@nieuwegein.nl of verstuur per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Afschrift akte van de Burgerlijke Stand: € 14,00.

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Eventueel een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u het afschrift aan te vragen) met een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
  • Bij aanvraag betalen. U kunt bij ons pinnen.