Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u het uittreksel aanvraagt welke gegevens op het uittreksel moeten staan. Een Uittreksel Basisregistratie Personen kunt u op 2 manieren aanvragen. Digitaal, na betaling wordt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuis gestuurd. Of u maakt een afspraak en haalt het Uittreksel Basisregistratie Personen op aan het loket Burgerzaken.

Let op: heeft u een uittreksel voor een aanvraag huuraanpassing/huurbevriezing nodig, dan kunt u dit niet via onze website aanvragen. U kunt het via e-mail aanvragen. Graag uw naam, geboortedatum en adres vermelden en tevens uw handtekening plaatsen. Samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (u mag de pasfoto en uw burgerservicenummer afschermen) mailen naar: burgerzaken@nieuwegein.nl.

Uittreksel aanvragen met DigiD en iDeal

Meer informatie over DigiD en betalen met iDeal.

OmschrijvingTarief 
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)€ 13,90
Bewijs van in leven zijn€ 13,90
Bewijs van Nederlanderschap€ 13,90
Inlichtingen (BRP)€ 11,30

Vraagt u een uittreksel voor iemand anders aan? Dan neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Schriftelijke machtiging.
  • Kopie geldig legitimatiebewijs gemachtigde.
  • Neem uw identiteitsbewijs mee.
  • Bij aanvraag betalen. U kunt bij ons pinnen.
  • U krijgt het uittreksel direct mee.