Verklaring Omtrent Gedrag

In sommige situaties heeft u een 'Verklaring Omtrent Gedrag' (VOG) nodig. Zo’n VOG wordt ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. U kunt het VOG op verschillende manieren aanvragen.

VOG aanvragen met DigiD en Ideal

Bij loket Burgerzaken

U dient hiervoor een afspraak te maken of elektronisch via Dienst Justis (zie ook het kopje Aanvragen).

Afspraak maken

Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Voor sommige functies is een verklaring wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers en taxichauffeurs. Ook kunt u de VOG nodig hebben voor een ander doel, dan een werkrelatie, bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een schietvereniging.
Een VOG wordt afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), dat onderdeel is van het Ministerie van Justitie.

Wanneer er wordt gekozen voor een elektronische VOG-aanvraag via Dienst Justis dan hoeft u geen bezoek te brengen aan de Stadswinkel en zijn de kosten € 33,85 (wanneer u toch kiest voor een aanvraag via de gemeente, dan zijn de kosten € 41,35). Alleen de organisatie die de VOG aanvraagt, kan bepalen of dit gedaan kan worden via een elektronische aanvraag.

Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van rijksoverheid.nl.

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Volledig (door u en de instantie die het VOG van u verlangt) ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Indien u de verklaring nodig heeft voor een dienstverband dan moet dit formulier zijn voorzien van een stempel van uw `toekomstige`werkgever. Download dit formulier hier van de website van JustitieLet op!!! Oudere versies worden niet geaccepteerd.
  • Eventueel een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u de VOG aan te vragen) met een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): € 41,35.

In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Niet bij de gemeente aanvragen maar bij het COVOG

Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOGrp) voor (natuurlijke) rechtspersonen kunt u niet bij de gemeente terecht. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beslist namens de minister van Justitie of u voor zo'n verklaring in aanmerking komt.

Alle informatie over de verklaring, de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier staat op de website van justitie.