Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie gelijk is aan het origineel. Een ambtenaar zet dan een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie. Dit geldt niet voor diploma's. U dient hiervoor een afspraak te maken bij loket Burgerzaken.

Dat kan nodig zijn bij een formele transactie zoals het kopen van een huis. U kunt dan een gewaarmerkte kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben.

Afspraak maken

U moet altijd het originele document mee te nemen, ook als u er zelf al een kopie van heeft gemaakt.

Kopie of afschrift waarmerken: € 13,60.