City Nieuwegein

Een modern theater en kunstencentrum, een uitgebreid winkelaanbod, gezellige pleintjes, fijne lunchtentjes en restaurants, een bibliotheek, een markt op zaterdag, een Stadshuis voor praktische zaken: je vindt ’t in City!, de binnenstad van Nieuwegein. Bovendien woon je er dicht bij alle voorzieningen op het gebied van gezondheid, dienstverlening en onderwijs. Midden in de stad, maar toch omringd door groen en water. De bereikbaarheid is perfect; zowel met de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Dat maakt wonen in City aantrekkelijk voor iedereen. En City groeit. Er komen flink wat nieuwe woningen en een modern knooppunt voor tram en bus. Zo wordt City levendiger, aantrekkelijker en duurzamer. Met als ambitie, de meest duurzame binnenstad van Nederland te worden. De verdere vernieuwing van City doen we waar mogelijk in co-creatie met bewoners en andere stakeholders.

Op 12 december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de Gebiedsopgave City Nieuwegein. Deze Gebiedsopgave is onder meer de vertaling van de wensen die zijn opgehaald tijdens de co-creatiebijeenkomsten City made by you. De ambities uit het Koersdocument City Nieuwegein van november 2017 zijn in dit document concreet gemaakt naar uitgangspunten en leidende principes. Met een behoorlijke ambitie voor duurzaamheid, mobiliteit en wonen. Als rode draad door alles heen lopen levendigheid en gezelligheid.

Om het u makkelijk te maken hebben we een verbeelding gemaakt van de hoofdpunten uit de Gebiedsopgave voor City West. Zo ziet u in één oogopslag wat de hoofdpunten zijn op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mobiliteit en bebouwing.

In 2020 gaan we weer met elkaar aan de slag. De volgende stap is het in co-creatie uitwerken van de Gebiedsopgave. Op basis hiervan worden ontwikkelkaders per deelproject door de gemeenteraad vastgesteld. Deze kaders worden meegegeven aan ontwikkelaars die in City West een bouwproject willen realiseren.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief City. Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar city@nieuwegein.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over de ontwikkelingen in City Nieuwegein.