Bestemmingsplan binnenstad

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat regelt waar mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Het maakt duidelijk waarvoor een bouwwerk, gebouw of de openbare ruimte mag worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bijbehorende voorschriften en een toelichting.

Het bestemmingsplan stamt uit 2007 en vormt de ruimtelijke en juridische basis voor uitvoering van het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB 2005). In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het OOB op onderdelen aan te passen (onder andere woningen in plaats van kantoren). Het bestemmingsplan moet op deze onderdelen nog aangepast worden. Deze actualisatie zal plaatsvinden in 2017 en 2018.  

Omdat het huidige bestemmingsplan geldig was tot maart 2017, heeft de raad ter overbrugging een Beheersverordening vastgesteld. Hiermee zijn de geldende juridische rechten verlengd tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan.

Planning bestemmingsplan binnenstad
WanneerWat
1e kwartaal 2017Opstellen voorontwerp bestemmingsplan
2e kwartaal 2017Inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
3e en 4e kwartaal 2017Zienswijze procedure ontwerp bestemmingsplan
december 2017Vaststelling bestemmingsplan in de raad

Het voorontwerp bestemmingsplan binnenstad is te vinden tussen alle ruimtelijke plannen van de gemeente Nieuwegein.
Algemene achtergrondinformatie over City is te vinden op de pagina Documenten