Documenten

Tijdens het hele ontwikkelingsproces van de binnenstad stelden wij diverse documenten vast:

De afgelopen jaren heeft het centrum van Nieuwegein een metamorfose ondergaan met onder andere: een vernieuwing van het winkelgebied met gezellige pleintjes en horeca, nieuwe mogelijkheden om er te wonen, een modern theater, stadshuis en bibliotheek, en een uitgebreid aanbod van parkeergelegenheid zowel voor de auto als de fiets.

De komende jaren wordt er nog geïnvesteerd in extra woningen, het tramstation en de levendigheid van City. De ambities zijn vastgelegd in het Koersdocument City Nieuwegein. City staat voor de binnenstad van Nieuwegein, waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Een van de ambities is om de meest duurzame binnenstad van Nederland te worden.

Oktober 2013

Door de ontwikkelingen in de markt stelden wij het programma van de binnenstad in 2013 bij. Het OOB 2013 houdt vast aan de doelen en de uitgangspunten van OOB 2005, net als de gewenste kwaliteit. Maar er komt meer ruimte voor wonen, (naast zorg, onderwijs en ontspanning) in de plaats van werken (kantoren). Het OOB 2013 kwam tot stand na een uitgebreid participatieproces met betrokken inwoners en belanghouders. De gemeenteraad stelde het plan vast op 30 oktober 2013.

April 2007, Gemeente Nieuwegein

Bij de uitwerking van het OOB kwamen bij een aantal bouwlocaties nieuwe feiten naar voren. Die hebben financiële en stedenbouwkundige gevolgen. De verplaatsing van de nieuwbouw van het theater is hier een goed voorbeeld van. Een stedenbouwkundige aanpassing van het OOB is nodig omdat het college wil vasthouden aan de kwaliteitsdoelen. Ook wil het college binnen de eenmalige bijdrage van 48 miljoen euro blijven.  

Maart 2007, Gemeente Nieuwegein

In het bestemmingsplan Binnenstad leest u meer over juridische en planologische voorschriften voor de binnenstad. De gemeenteraad ging op 29 maart 2007 akkoord met het bestemmingsplan Binnenstad. Het bestemmingsplan is 10 jaar geldig. In 2017 vernieuwen wij van het bestemmingsplan uit 2007. 

Het "Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan Binnenstad" van januari 2007 is onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin leest u de uitleg over de luchtkwaliteit in het bestemmingsplan Binnenstad. 

In februari 2007 kwam de 'Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Binnenstad' uit. In dit document leest u meer over de antwoorden op de zienswijzen die eind 2005 zijn ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad. Eventuele aanpassingen van het plan zijn verwerkt in het bestemmingsplan Binnenstad.

December 2005,Gemeente Nieuwegein

Het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB) is de basis van de vernieuwing van de binnenstad. De gemeenteraad keurde dit plan op 17 januari 2005 goed. We veranderden in de afgelopen jaren wel wat aan dit basisplan. Op hoofdlijnen is het plan nog steeds hetzelfde. In het OOB leest u alle aanpassingen aan het centrum uit 2005. Deze aanpassingen zorgen voor een levendige binnenstad. U kunt het OOB per hoofdstuk inzien.